Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Ngã Dục Phong Thiên FULL - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ngã Dục Phong Thiên FULL

Tác giả: 00oxo00

Đọc Truyện

Tên khác: Ta Muốn Phong Thiên
Tác giả: Nhĩ Căn
Cùng tác giả: [- Tiên Nghịch - Cầu Ma - Nhất Niệm Vĩnh Hằng -]
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Tình trạng: FULL ( Dịch - 1966 chương )
-----o0o-----
Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!
----oxo----
~~enjoy~~

Danh sách Chap

I ( Chương 1-25 )

II ( Chương 26-50 )

III ( Chương 51-75 )

IV ( Chương 76-100 )

V ( Chương 101-125 )

VI ( Chương 126-150 )

VII ( Chương 151-175 )

VIII ( Chương 176-200 )

IX ( Chương 201-225 )

X ( Chương 226-250 )

XI ( Chương 251-275 )

XII ( Chương 276-300 )

XIII ( Chương 301-325 )

XIV ( Chương 326-350 )

XV ( Chương 351-375 )

XVI ( Chương 376-400 )

XVII ( Chương 401-425 )

XVIII ( Chương 426-450 )

XIX ( Chương 451-475 )

XX ( Chương 476-500 )

XXI ( Chương 501-525 )

XXII ( Chương 526-550 )

XXIII ( Chương 551-575 )

XXIV ( Chương 576-600 )

XXV ( Chương 601-625 )

XXVI ( Chương 626-650 )

XXVII ( Chương 651-675 )

XXVIII ( Chương 676-700 )

XXIX ( Chương 701-725 )

XXX ( Chương 726-750 )

XXXI ( Chương 751-775 )

XXXII ( Chương 776-800 )

XXXIII ( Chương 801-825 )

XXXIV ( Chương 826-850 )

XXXV ( Chương 851-875 )

XXXVI ( Chương 876-900 )

XXXVII ( Chương 901-925 )

XXXVIII ( Chương 926-950 )

IXL ( Chương 951-975 )

XL ( Chương 976-1000 )

XLI ( Chương 1001-1025 )

XLII ( Chương 1026-1050 )

XLIII ( Chương 1051-1075 )

XLIV ( Chương 1076-1100 )

XLV ( Chương 1101-1125 )

XLVI ( Chương 1126-1150 )

XLVII ( Chương 1151-1175 )

XLVIII ( Chương 1176-1200 )

IL ( Chương 1201-1225 )

L ( Chương 1226-1250 )

LI ( Chương 1251-1275 )

LII ( Chương 1276-1300 )

LIII ( Chương 1301-1325 )

LIV ( Chương 1326-1350 )

LV ( Chương 1351-1375 )

LVI ( Chương 1376-1400 )

LVII ( Chương 1401-1425 )

LVIII ( Chương 1426-1450 )

LIX ( Chương 1451-1475 )

LX ( Chương 1476-1500 )

LXI ( Chương 1501-1525 )

LXII ( Chương 1526-1550 )

LXIII ( Chương 1551-1575 )

LXIV ( Chương 1576-1600 )

LXV ( Chương 1601-1625 )

LXVI ( Chương 1626-1650 )

LXVII ( Chương 1651-1675 )

LXVIII ( Chương 1676-1700 )

LXIX ( Chương 1701-1725 )

LXX ( Chương 1726-1750 )

LXXI ( Chương 1751-1775 )

LXXII ( Chương 1776-1800 )

LXXIII ( Chương 1801-1825 )

LXXIV ( Chương 1826-1850 )

LXXV ( Chương 1851-1875 )

LXXVI ( Chương 1876-1900 )

LXVII ( Chương 1901-1925 )

END ( Chương 1926-1966 )