Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Nhất Chiến] Vì yêu - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Nhất Chiến] Vì yêu

Tác giả: JushiYuumi

Đọc Truyện

Từ khi bắt đầu cậu là người có tình, còn anh là người không có tình. Người có tình và người không có tình đều là như vậy! Người có tình sẽ dùng nhất kiến chung tình để yêu. Người không có tình thì sẽ dùng lâu ngày sinh tình để yêu.
Cậu dùng nhất kiến chung tình khiến anh yêu cậu...
Còn anh dùng lâu ngày sinh tình mà bắt đầu yêu cậu...

Danh sách Chap