Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Những miền linh dị - Tập 1: Thái Lan - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Những miền linh dị - Tập 1: Thái Lan

Tác giả: CuCc70

Đọc Truyện

-------KHÔNG REUP-------
Tác giả: Dương Hành Triệt
Người dịch: Thúy Hương
Tình trạng: Đã hoàn thành
------------------------------------------------------------------
Hai người bạn thân bị yểm trong mình những lời nguyền bí ẩn. Lời nguyền mắt đỏ và lời nguyền phượng hoàng.
Hoặc là định mệnh hoặc là vô tình, họ cùng tới đất nước Thái Lan xa xôi thần bí. Bởi cổ trùng tác quái, họ như những khối nam châm thu hút về mình vô số chuyện ma thiêng.
Ngôi chùa Wat Chiang Mai với thế trận nhộng người, rừng sâu Vạn Độc và ngôi làng người rắn và truyền thuyết ma quái về cánh diều da người, người vợ ma Mae Nak, quỷ linh Kuman Thong,....
Nguy hiểm, âm mưu chết chóc rình rập.
Đau đớn, mất mát, gian trá, sợ hãi, tuyệt vọng che mờ chân tướng, hành trình khám phá tưởng như vô vọng.

Danh sách Chap

Đôi lời muốn nói

Lời giới thiệu

Cánh diều da người(1)

Cánh diều da người(2)

Cánh diều da người (3)

Cánh diều da người (4)

Chương 1: Sông nuôi xác (1)

Chương 1: Sông nuôi xác (2)

Chương 1: Sông nuôi xác (3)

Chương 1: Sông nuôi xác (4)

Chương 1: Sông nuôi xác (5)

Chương 1: Sông nuôi xác (6)

Chương 1: Sông nuôi xác (7)

Chương 1: Sông nuôi xác (8)

Chương 1: Sông nuôi xác (9)

Chương 1: Sông nuôi xác (10)

Chương 1: Sông nuôi xác (11)

Chương 1: Sông nuôi xác (12)

Chương 1: Sông nuôi xác (13)

Chương 2: Nhộng người (1)

Chương 2: Nhộng người (2)

Chương 2: Nhộng người (3)

Chương 2: Nhộng người (4)

Chương 2: Nhộng người (5)

Chương 2: Nhộng người (6)

Chương 2: Nhộng người (7)

Chương 2: Nhộng người (8)

Chương 2: Nhộng người (9)

Chương 2: Nhộng người (10)

Chương 2: Nhộng người (11)

Chương 2: Nhộng người (12)

Chương 3: Cổ sói mắt đỏ (1)

Chương 3: Cổ sói mắt đỏ (2)

Chương 3: Cổ sói mắt đỏ (3)

Chương 3: Cổ Sói Mắt Đỏ (4)

Chương 3: Cổ sói mắt đỏ (5)

Chương 3: Cổ sói mắt đỏ (6)

Chương 4: Bích Họa Tuyệt Sắc (1)

Chương 4: Bích Họa Tuyệt Sắc (2)

Chương 4: Bích Họa Tuyệt Sắc (3)

Chương 4: Bích Họa Tuyệt Sắc (4)

Chương 4: Bích Họa Tuyệt Sắc (5)

Chương 4: Bích Họa Tuyệt Sắc (6)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (1)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (2)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (3)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (4)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (5)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (6)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (7)

Chương 5: Thần Rắn Hai Đầu (8)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (1)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (2)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (3)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (4)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (5)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (6)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (7)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (8)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (9)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (10)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (11)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (12)

Chương 6: Rừng Sâu Vạn Độc (13)

Thông Báo

...

Chương 7: Ma Cỏ (1)

Chương 7: Ma Cỏ (2)

Chương 7: Ma Cỏ (3)

Chương 7: Ma Cỏ (4)

Chương 7: Ma Cỏ (5)

Chương 7: Ma Cỏ (6)

Chương 7: Ma Cỏ (7)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (1)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (2)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (3)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (4)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (5)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (6)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (7)

Cúc Cục Cu

Gru gru gru <3

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (8)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (9)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (10)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (11)

Chương 8: Hang Dơi Tăm Tối (12)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (1)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (2)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (3)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (4)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (5)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (6)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (7)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (8)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (9)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (10)

Chương 9: Chiếc Thắt Lưng Xương Người (11)

Chương 10: Móng Tay Dương Bạch (1)

Chương 10: Móng Tay Dương Bạch (2)

Chương 10: Móng Tay Dương Bạch (3)

Chương 10: Móng Tay Dương Bạch (4)

Chương 11: Kuma Thong (1)

Chương 11: Kuman Thong (2)

Chương 12: Quyền Thủ Ma (1)

Chương 12: Quyền Thủ Ma (2)

Chương 12: Quyền Thủ Ma (3)

Chương 12: Quyền Thủ Ma (4)

Chương 12: Quyền Thủ Ma (5)

Lạy chúa!

Kết Mở

Hóng

[♡¤♡]

Thông báo cuối

THÔNG BÁO KHẨN