Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Nhược - LuuDun - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nhược - LuuDun

Tác giả: LuuDun

Đọc Truyện

Đam mỹ hoàn

Thể loại: Hắc bang, 1x1, cường hào thủ đoạt, có sm,... Độc chiếm cường công, mỹ nhược thụ,ngược thân, HE, H+...
Tác giả: LuuDun

KHÔNG CHUYỂN VER

Trailer :
" Trói buộc, xiềng xích, giam cầm, vũ nhục....ác ma anh bức tôi đến hoàn hảo.


"Mèo con, em là của tôi !. Nụ cười, sự hồn nhiên, ngây thơ tôi cũng phải đoạt lấy, giữ lấy...
Dù có thống hận tôi đến chết tâm, tôi cũng phải có em...


"Việc anh làm....cái đó..., anh bảo là vì .....yêu.... sao? "


*****

-Em! Em là đóa cúc dại trắng hồn nhiên nở hoa vào bình minh và khép lại lúc chiều tối. Tôi yêu sự ngây thơ đó.
-Còn tôi mãi mãi là loài anh thảo chỉ đẹp về đêm....là loài ác quỷ đen tối...
Chúng ta có thể cùng nhau sao ?