Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện [NongKun | Nông Khôn] Địch ý - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [NongKun | Nông Khôn] Địch ý

Tác giả:

Đọc Truyện

Tác giả: 磕碰不是磕啊
Trans: Chuối
Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun)

"Tóm lại, tóm lại em không ghét anh đâu nhỉ!"
"Sai rồi. Tôi rất ghét anh, ghét đến nỗi muốn bóp chết anh."

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!