Đọc Truyện Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí - Truyen4U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

20-04-2021

Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí

130,024 lượt thích / 4,577,968 lượt đọc
Mong mọi người ủng hộ. Đây là truyện đầu tay của mình khi mình còn trẻ trâu dù bây giờ vẫn thế nhưng đỡ nhiều rồi nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua ^^
Văn án:
-Này cậu thích tôi thật chứ?
-Thích, thích chứ! Thích hơn bất cứ thứ gì.
-Ồ.
- Hết rồi?
...
- Ân, thế thôi.
Có thể bạn thích?
A lie in church.  TO BE PUBLISHED

A lie in church. TO BE PUBLISHED

Tác giả:

23,326,214 159,893 8

12-06-2021

Spitfire in Love

Spitfire in Love

Tác giả:

24,701,615 865,292 31

21-04-2019

The Girl He Never Noticed

The Girl He Never Noticed

Tác giả:

221,416,141 6,895,435 91

26-06-2020

His booty call ✔️

His booty call ✔️

Tác giả:

5,279,054 123,358 50

09-06-2021

My Crazy Hot Interstellar Affair

My Crazy Hot Interstellar Affair

Tác giả:

383,494 17,932 49

16-03-2020

The Last She (Books 1-3, the Last She Series)

The Last She (Books 1-3, the Last She Series)

Tác giả:

12,959,553 653,851 191

14-08-2020

Of  A Certain Age

Of A Certain Age

Tác giả:

166,611 7,450 44

20-01-2020

Seduced ➢ Kylo Ren

Seduced ➢ Kylo Ren

Tác giả:

4,577,968 130,024 58

07-04-2021