Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Nữ phụ văn của anime - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nữ phụ văn của anime

Tác giả: yuetsukiko

Đọc Truyện

Đọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi
Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy!

Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng công tâm kế. Vì để bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ khỏi kết cục bi thảm mà làm đủ mọi cách ngăn cản họ thích nữ chinh.
Cơ mà...

"Cảm giác quen thuộc này là gì vậy?"
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"
"Làm ơn đi... Đừng biến mất trước mắt tôi nữa!"

Danh sách Chap

Chương 1: Văn án

Chương 2: Bị hệ thống chọn trúng!

Chương 3: Thế giới đầu tiên: Servamp u buồn!(1)

Chương 4: Servamp u buồn!(2)

Chương 5: Servamp u buồn(3)

Chương 6: Servamp u buồn(4)

Chương 7: Servamp u buồn(5)

Chương 8: Servamp u buồn(6)

Chương 9: Servamp u buồn!(7)

Chương 10: Servamp u buồn!(8)

Chương 11: Servamp u buồn(9)

Chương 12: Servamp u buồn(10)

Chương 13: Servamp u buồn(11)

Chương 14: Servamp u buồn(12)

Chương 15: Servamp u buồn(13)

Chương 16: Servamp u buồn(14)

Chương 17: Servamp u buồn(15)

Chương 18: Servamp u buồn(16)

Chương 19: Servamp u buồn(17)

Chương 20: Servamp u buồn(Kết thúc+Ngoại truyện)

Chương 21: Ace hỏa quyền(1)

Chương 22: Ace hỏa quyền(2)

Chương 23: Ace hỏa quyền(3)

Chương 24: Ace hỏa quyền(4)

Chương 25: Ace hỏa quyền(5)

Chương 26: Ace hỏa quyền(6)

Chương 27: Ace hỏa quyền(7)

Chương 28: Ace hỏa quyền(8)

Chương 29: Ace hỏa quyền(9)

Chương 30: Ace hỏa quyền(10)

Chương 31: Ace hỏa quyền(11)

Chương 32: Ace hỏa quyền(12)

Chương 33: Ace hỏa quyền(13)

Chương 34: Ace hỏa quyền(14)

Chương 35: Ace hỏa quyền(15)

Chương 36: Ace hỏa quyền(16)

Chap 37: Ace hỏa quyền(17)

Chương 38: Ace hỏa quyền(18)

Chương 39: Ace hỏa quyền(19)

Chương 40: Ace hỏa quyền(20)

Chương 41: Ace hỏa quyền(kết thúc+ ngoại truyện)

Chương 42: Xung Điền Tổng Tư(1)

Chương 43: Xung Điền Tổng Tư(2)

Chương 44: Xung Điền Tổng Tư(3)

Chương 45: Xung Điền Tổng Tư(4)

Chương 46: Xung Điền Tổng Tư(5)

Chương 47: Xung Điền Tổng Tư(6)

Chương 48: Xung Điền Tổng Tư(7)

Chương 49: Xung Điền Tổng Tư(8)

Chương 50: Xung Điền Tổng Tư(9)

Chương 51: Xung Điền Tổng Tư(10)

Chương 52: Xung Điền Tổng Tư(11)

Chương 53: Xung Điền Tổng Tư(12)

Chương 54: Xung Điền Tổng Tư(13)

Chương 55: Xung Điền Tổng Tư(14)

Chương 56: Xung Điền Tổng Tư(15)

Chương 57:Xung Điền Tổng Tư(16)

Chương 58: Xung Điền Tổng Tư(17)

Chương 59: Xung Điền Tổng Tư(18)

Chương 60: Xung Điền Tổng Tư(19)

Chương 61: Xung Điền Tổng Tư(20)

Chương 62: Xung Điền Tổng Tư(21)

Chương 63: Xung Điền Tổng Tư(22)

Chương 64: Xung Điền Tổng Tư(Kết thúc+ Ngoại truyện)

Chương 65: Phản nhẫn Itachi(1)

Chương 66: Phản nhẫn Itachi(2)

Chương 67: Phản nhẫn Itachi(3)

Chương 68: Phản nhẫn Itachi(4)

Chương 69: Phản nhẫn Itachi(5)

Chương 70: Phản nhẫn Itachi(6)

Chương 71: Phản nhẫn Itachi(7)

Chương 72: Phản nhẫn Itachi(8)

Chương 73: Phản nhẫn Itachi(9)

Chương 74: Phản nhẫn Itachi(10)

Chương 75: Phản nhẫn Itachi(11)

Chương 76: Phản nhẫn Itachi(12)

Chương 77: Phản nhẫn Itachi(13)

Chương 78: Phản nhẫn Itachi(14)

Chương 79: Phản nhẫn Itachi(15)

Chương 80: Phản nhẫn Itachi(16)

Chương 81: Phản nhẫn Itachi(17)

Chương 82: Phản nhẫn Itachi(18)

Chương 83: Phản nhẫn Itachi(19)

Chương 84: Phản nhẫn Itachi(20)

Chương 85: Phản nhẫn Itachi(21)

Chương 86: Phản nhẫn Itachi(22)

Chương 87: Phản nhẫn Itachi(23)

Chương 88: Phản nhẫn Itachi(24)

Chương 89: Phản nhẫn Itachi(25)

Chương 90: Phản nhẫn Itachi(26)

Chương 91: Phản nhẫn Itachi(27)

Chương 92: Phản nhẫn Itachi(28)

Chương 93: Phản nhẫn Itachi(29)

Chương 94: Phản nhẫn Itachi(30)

Chương 95: Phản nhẫn Itachi(31)

Chương 96: Phản nhẫn Itachi(32)

Chương 97: Phản nhẫn Itachi(Kết thúc-Ngoại truyện)

Chương 98: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(1)

Chương 99: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(2)

Chương 100: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(3)

Chương 101: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(4)

Chương 102: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(5)

Chương 103: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(6)

Chương 104: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(7)

Chương 105: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(8)

Chương 107: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(9)

Chương 108: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(10)

Chương 109: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(10)

Chương 110: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(11)

Chương 111: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai(12)

Chương 111: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(13)

Chương 112: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(14)

Chương 113: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(15)

Chương 114: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(16)

Chương 115: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(17)

Chương 116: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(18)

Chương 117: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(19)

Chương 118: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(20)

Chương 119: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(22)

Chương 120: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(23)

Chương 121: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(24)

Chương 122: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(25)

Chương 123: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(25)

Chương 124: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(26)

Chương 125: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(27)

Chương 126: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(28)

Chương 127: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(29)

Chương 128: Mục tiêu nhiệm vụ, cậu là ai?(30)

Chương 98-One shot: Hanahaki