Đọc Truyện [OLN] Destiny Made Hero. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [OLN] Destiny Made Hero.

Tác giả:

Đọc Truyện

"Định mệnh đã đưa cậu đến đây, định mệnh sẽ dẫn lối cậu trên con đường mà cậu chọn. Thất bại... Hay thành công? Không ai biết trước điều gì cả. Anh hùng.....hay một kẻ độc ác... Tất cả đều là ẩn số của cuộc đời cậu."