Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện ||Oneshort/HE||Viên độc dược gắn kết! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện ||Oneshort/HE||Viên độc dược gắn kết!

Tác giả: satohyoshiko

Đọc Truyện

Trong truyện có H, ai không muốn đọc xin đừng nói gì,truyện không dành cho đàn ông đang mang thai, trẻ em dưới 18t (mặc dù con làm truyện chưa đủ 18)!!
Cảnh báo trước thôi, giờ vào truyện!!!