Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Phi Thiên FULL - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Phi Thiên FULL

Tác giả: 00oxo00

Đọc Truyện

Tác giả: Dược Thiên Sầu
Cùng tác giả: [- Tiền Nhiệm Vô Song - Đạo Quân - Tu Chân Giới Bại Hoại-]
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Nguồn: Vipvandan
Tình trạng: FULL ( Dịch - 3909 chương )
------o0o------
Truyện Phi Thiên nói về một nam tử có lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại.

Ngoái đầu nhìn lại, tư thái bễ nghễ thiên hạ, trong đó lại chứa biến hoá kỳ lạ khó lường. Trong đại trận 'Vạn Trượng Hồng Trần' , một thủ chích kinh tâm động phách, đàn cổ đứt dây, tĩnh lặng đợi người hữu duyên !

Ngộ ra, mới biết, dưới khung trời lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không bằng nhân tình ấm lạnh!

Tay trong tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng lúc đó thiên địa kiếm khí như hồng!

Ân huệ lang, anh dương võ liệt, nhiệt huyết hướng lên trời cao, chỉ thẳng sao đêm!

Tinh không rộng lớn, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật đế Như Lai, mặc ngươi pháp lực vô biên!

Chúng sinh, nhất khang thành nguyện lại đổi lấy biển máu dâng trào!

Quỷ khóc thần sầu, biển máu không bờ, xin hỏi đường đi ở phương nào?

Nếu không đường, mặc khổ hải biển máu, bạch cốt hóa thuyền, Nhất Phi Trùng Thiên!
----oxo----
~~enjoy~~

Danh sách Chap

I ( Chương 1-50 )

II ( Chương 51-100 )

III ( Chương 101-150 )

IV ( Chương 151-200 )

V ( Chương 201-250 )

VI ( Chương 251-300 )

VII ( Chương 301-350 )

VIII ( Chương 351-400 )

IX ( Chương 401-450 )

X ( Chương 451-500 )

XI ( Chương 501-550 )

XII ( Chương 551-600 )

XIII ( Chươg 601-650 )

XIV ( Chương 651-700 )

XV ( Chương 701-750 )

XVI ( Chương 751-800 )

XVII ( Chương 801-850 )

XVIII ( Chương 851-900 )

XIX ( Chương 901-950 )

XX ( Chương 951-1000 )

XXI ( Chương 1001-1050 )

XXII ( Chương 1051-1100 )

XXIII ( Chương 1101-1150 )

XXIV ( Chương 1151-1200 )

XXV ( Chương 1201-1250 )

XXVI ( Chương 1251-1300 )

XXVII ( Chương 1301-1350 )

XXVIII ( Chương 1351-1400 )

XXIX ( Chương 1401-1450 )

XXX ( Chương 1451-1500 )

XXXI ( Chương 1501-1550 )

XXXII ( Chương 1551-1600 )

XXXIII ( Chương 1601-1650 )

XXXIV ( Chương 1651-1700 )

XXXV ( Chương 1701-1750 )

XXXVI ( Chương 1751-1800 )

XXXVII ( Chương 1801-1850 )

XXXVIII ( Chương 1851-1900 )

XXXIX ( Chương 1901-1950 )

XL ( Chương 1951-2000 )

XLI ( Chương 2001-2050 )

XLII ( Chương 2051-2100 )

XLIII ( Chương 2101-2150 )

XLIV ( Chương 2151-2200 )

XLV ( Chương 2201-2250 )

XLVI ( Chương 2251-2300 )

XLVII ( Chương 2301-2350 )

XLVIII ( Chương 2351-2400 )

XLIX ( Chương 2401-2450 )

L ( Chương 2451-2500 )

LI ( Chương 2501-2550 )

LII ( Chương 2551-2600 )

LIII ( Chương 2601-2650 )

LIV ( Chương 2651-2700 )

LV ( Chương 2701-2750 )

LVI ( Chương 2751-2800 )

LVII ( Chương 2801-2850 )

LVIII ( Chương 2851-2900 )

LIX ( Chương 2901-2950 )

LX ( Chương 2951-3000 )

LXI ( Chương 3001-3050 )

LXII ( Chương 3051-3100 )

LXIII ( Chương 3101-3150 )

LXIV ( Chương 3151-3200 )

LXV ( Chương 3201-3250 )

LXVI ( Chương 3251-3300 )

LXVII ( Chương 3301-3350 )

LXVIII ( Chương 3351-3400 )

LXIX ( Chương 3401-3450 )

LXX ( Chương 3451-3500 )

LXXI ( Chương 3501-3550 )

LXXII ( Chương 3551-3600 )

LXXIII ( Chương 3601-3650 )

LXXIV ( Chương 3651-3700 )

LXXV ( Chương 3701-3750 )

LXXVI ( Chương 3751-3800 )

LXXVII ( Chương 3801-3850 )

LXXVIII ( Chương 3851-3900 )

END ( Chương 3901-3909 )