Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ Quyển 04 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Quyển 04 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.

Tác giả: Veechimteee

Đọc Truyện

Tên: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! / 快穿系统:反派BOSS来袭!
Tác Giả: Mặc Linh / 墨泠.
Thể Loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Xuyên Sách, Cổ Đại, Dị Giới, GIải Trí, Hiện Đại, Sủng, Ngôn Tình, Học Đường, Ma Cà Rồng, Mạt Thế, Hệ Thống, ...
Số Chương: Đang Cập Nhật...
Tình Trạng: Tiếp Diễn..
Văn Án:

Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.

Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!

Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.

Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa!

Minh Thù: Tiếp theo.

Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?

Minh Thù:... Cút!

• Truyện này khác truyện: Boss Là Nữ Phụ của Mặc Linh. Mong các nàng ủng hộ bộ truyện khác này của Mặc Tỷ ♥♥

♥ • [ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 02 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 03 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥

Wall của ta -> Tác Phẩm để đọc các quyển trước.

Danh sách Chap

Chương 601: Giới thượng lưu thật phức tạp (24).

Chương 602: Giới thượng lưu thật phức tạp (25).

Chương 603: Giới thượng lưu thật phức tạp (26).

Chương 604: Giới thượng lưu thật phức tạp (27).

Chương 605: Giới thượng lưu thật phức tạp (28).

Chương 606: Giới thượng lưu thật phức tạp (29).

Chương 607: Giới thượng lưu thật phức tạp (30).

Chương 608: Giới thượng lưu thật phức tạp (31).

Chương 609: Giới thượng lưu thật phức tạp (32).

Chương 610: Giới thượng lưu thật phức tạp (33).

Chương 611: Giới thượng lưu thật phức tạp (34).

Chương 612: Giới thượng lưu thật phức tạp (35).

Chương 613: Giới thượng lưu thật phức tạp (36).

Chương 614: Giới thượng lưu thật phức tạp (37).

Chương 615: Giới thượng lưu thật phức tạp (38).

Chương 616: Giới thượng lưu thật phức tạp (39).

Chương 617: Giới thượng lưu thật phức tạp (40).

Chương 618: Giới thượng lưu thật phức tạp (Hoàn).

Phần XVIII: Chương 619: Tuyệt địa cầu sinh (1).

Chương 620: Tuyệt địa cầu sinh (2).

Chương 621: Tuyệt địa cầu sinh (3).

Chương 622: Tuyệt địa cầu sinh (4).

Chương 623: Tuyệt địa cầu sinh (5).

Chương 624: Tuyệt địa cầu sinh (6).

Chương 625: Tuyệt địa cầu sinh (7).

Chương 626: Tuyệt địa cầu sinh (8).

Chương 627: Tuyệt địa cầu sinh (9).

Chương 628: Tuyệt địa cầu sinh (10).

Chương 629: Tuyệt địa cầu sinh (11).

Chương 630: Tuyệt địa cầu sinh (12).

Chương 631: Tuyệt địa cầu sinh (13).

Chương 632: Tuyệt địa cầu sinh (14).

Chương 633: Tuyệt địa cầu sinh (15).

Chương 634: Tuyệt địa cầu sinh (16).

Chương 635: Tuyệt địa cầu sinh (17).

Chương 636: Tuyệt địa cầu sinh (18).

Chương 637: Tuyệt địa cầu sinh (19).

Chương 638: Tuyệt địa cầu sinh (20).

Chương 639: Tuyệt địa cầu sinh (21).

Chương 640: Tuyệt địa cầu sinh (22).

Chương 641: Tuyệt địa cầu sinh (23).

Chương 642: Tuyệt địa cầu sinh (24).

Chương 643: Tuyệt địa cầu sinh (25).

Chương 644: Tuyệt địa cầu sinh (26).

Chương 645: Tuyệt địa cầu sinh (27).

Chương 646: Tuyệt địa cầu sinh (28).

Chương 647: Tuyệt địa cầu sinh (29).

Chương 648: Tuyệt địa cầu sinh (30).

Chương 649: Tuyệt địa cầu sinh (31).

Chương 650: Tuyệt địa cầu sinh (32).

Chương 651: Tuyệt địa cầu sinh (33).

Chương 652: Tuyệt địa cầu sinh (34).

Chương 653: Phiên ngoại đề nha (Hoàn).

Phần XIX: Chương 654: Khinh nhược trình quy (1).

Chương 655: Khinh nhược trình quy (2).

Chương 656: Khinh nhược trình quy (3).

Chương 657: Khinh nhược trình quy (4).

Chương 658: Khinh nhược trình quy (5).

Chương 659: Khinh nhược trình quy (6).

Chương 660: Khinh nhược trình quy (7).

Chương 661: Khinh nhược trình quy (8).

Chương 662: Khinh nhược trình quy (9).

Chương 663: Khinh nhược trình quy (10).

Chương 664: Khinh nhược trình quy (11).

Chương 665: Khinh nhược trình quy (12).

Chương 666: Khinh nhược trình quy (13).

Chương 667: Khinh nhược trình quy (14).

Chương 668: Khinh nhược trình quy (15).

Chương 669: Khinh nhược trình quy (16).

Chương 670: Khinh nhược trình quy (17).

Chương 671: Khinh nhược trình quy (18).

Chương 672: Khinh nhược trình quy (19).

Chương 673: Khinh nhược trình quy (20).

Chương 674: Khinh nhược trình quy (21).

Chương 675: Khinh nhược trình quy (22).

Chương 676: Khinh nhược trình quy (23).

Chương 677: Khinh nhược trình quy (24).

Chương 678: Khinh nhược trình quy (25).

Chương 679: Khinh nhược trình quy (26).

Chương 680: Khinh nhược trình quy (27).

Chương 681: Khinh nhược trình quy (28).

Chương 682: Khinh nhược trình quy (Hoàn).

Phần XX: Chương 683: Lão sư không chịu lấy chồng (1).

Chương 684: Lão sư không chịu lấy chồng (2).

Chương 685: Lão sư không chịu lấy chồng (3).

Chương 686: Lão sư không chịu lấy chồng (4).

Chương 687: Lão sư không chịu lấy chồng (5).

Chương 688: Lão sư không chịu lấy chồng (6).

Chương 689: Lão sư không chịu lấy chồng (7).

Chương 690: Lão sư không chịu lấy chồng (8).

Chương 691: Lão sư không chịu lấy chồng (9).

Chương 692: Lão sư không chịu lấy chồng (10).

Chương 693: Lão sư không chịu lấy chồng (11).

Chương 694: Lão sư không chịu lấy chồng (12).

Chương 695: Lão sư không chịu lấy chồng (13).

Chương 696: Lão sư không chịu lấy chồng (14).

Chương 697: Lão sư không chịu lấy chồng (15).

Chương 698: Lão sư không chịu lấy chồng (16).

Chương 699: Lão sư không chịu lấy chồng (17).

Chương 700: Lão sư không chịu lấy chồng (18).

Chương 701: Lão sư không chịu lấy chồng (19).

Chương 702: Lão sư không chịu lấy chồng (20).

Chương 703: Lão sư không chịu lấy chồng (21).

Chương 704: Lão sư không chịu lấy chồng (22).

Chương 705: Lão sư không chịu lấy chồng (23).

Chương 706: Lão sư không chịu lấy chồng (24).

Chương 707: Lão sư không chịu lấy chồng (25).

Chương 708: Lão sư không chịu lấy chồng (26).

Chương 709: Lão sư không chịu lấy chồng (27).

Chương 710: Lão sư không chịu lấy chồng (28).

Chương 711: Lão sư không chịu lấy chồng (29).

Chương 712: Lão sư không chịu lấy chồng (30).

Chương 713: Lão sư không chịu lấy chồng (31).

Chương 714: Lão sư không chịu lấy chồng (32).

Chương 715: Lão sư không chịu lấy chồng (33).

Chương 716: Lão sư không chịu lấy chồng (34).

Chương 717: Lão sư không chịu lấy chồng (35).

Chương 718: Lão sư không chịu lấy chồng (36).

Chương 719: Lão sư không chịu lấy chồng (37).

Chương 720: Lão sư không chịu lấy chồng (38).

Chương 721: Lão sư không chịu lấy chồng (39).

Chương 722: Lão sư không chịu lấy chồng (40).

Chương 723: Lão sư không chịu lấy chồng (Hoàn).

Phần XX: Chương 724: Nhiếp ảnh gia (1).

Chương 725: Nhiếp ảnh gia (2).

Chương 726: Nhiếp ảnh gia (3).

Chương 727: Nhiếp ảnh gia (4).

Chương 728: Nhiếp ảnh gia (5).

Chương 729: Nhiếp ảnh gia (6).

Chương 730: Nhiếp ảnh gia (7).

Chương 731: Nhiếp ảnh gia (8).

Chương 732: Nhiếp ảnh gia (9).

Chương 733: Nhiếp ảnh gia (10).

Chương 734: Nhiếp ảnh gia (11).

Chương 735: Nhiếp ảnh gia (12).

Chương 736: Nhiếp ảnh gia (13).

Chương 737: Nhiếp ảnh gia (14).

Chương 738: Nhiếp ảnh gia (15).

Chương 739: Nhiếp ảnh gia (16).

Chương 740: Nhiếp ảnh gia (17).

Chương 741: Nhiếp ảnh gia (18).

Chương 742: Nhiếp ảnh gia (19).

Chương 743: Nhiếp ảnh gia (20).

Chương 744: Nhiếp ảnh gia (21).

Chương 745: Nhiếp ảnh gia (22).

Chương 746: Nhiếp ảnh gia (23).

Chương 747: Nhiếp ảnh gia (24).

Chương 748: Nhiếp ảnh gia (25).

Chương 749: Nhiếp ảnh gia (26).

Chương 750: Nhiếp ảnh gia (27).

Chương 751: Nhiếp ảnh gia (Hoàn).

Phần XXI: Chương 752: Thế tử sắp khỏe (1).

Chương 753: Thế tử sắp khỏe (2).

Chương 754: Thế tử sắp khỏe (3).

Chương 755: Thế tử sắp khỏe (4).

Chương 756: Thế tử sắp khỏe (5).

Chương 757: Thế tử sắp khỏe (6).

Chương 758: Thế tử sắp khỏe (7).

Chương 759: Thế tử sắp khỏe (8).

Chương 760: Thế tử sắp khỏe (9).

Chương 761: Thế tử sắp khỏe (10).

Chương 762: Thế tử sắp khỏe (11).

Chương 763: Thế tử sắp khỏe (12).

Chương 764: Thế tử sắp khỏe (13).

Chương 765: Thế tử sắp khỏe (14).

Chương 766: Thế tử sắp khỏe (15).

Chương 767: Thế tử sắp khỏe (16).

Chương 768: Thế tử sắp khỏe (17).

Chương 769: Thế tử sắp khỏe (18).

Chương 770: Thế tử sắp khỏe (19).

Chương 771: Thế tử sắp khỏe (20).

Chương 772: Thế tử sắp khỏe (21).

Chương 773: Thế tử sắp khỏe (22).

Chương 774: Thế tử sắp khỏe (23).

Chương 775: Thế tử sắp khỏe (24).

Chương 776: Thế tử sắp khỏe (25).

Chương 777: Thế tử sắp khỏe (26).

Chương 778: Thế tử sắp khỏe (27).

Chương 779: Thế tử sắp khỏe (28).

Chương 780: Thế tử sắp khỏe (29).

Chương 781: Thế tử sắp khỏe (30).

Chương 782: Thế tử sắp khỏe (31).

Chương 783: Thế tử sắp khỏe (32).

Chương 784: Thế tử sắp khỏe (Hoàn).

Chương 785: Chuyến săn hừng đông (1).

Chương 786: Chuyến săn hừng đông (2).

Chương 787: Chuyến săn hừng đông (3).

Chương 788: Chuyến săn hừng đông (4).

Chương 789: Chuyến săn hừng đông (5).

Chương 790: Chuyến săn hừng đông (6).

Chương 791: Chuyến săn hừng đông (7).

Chương 792: Chuyến săn hừng đông (8).

Chương 793: Chuyến săn hừng đông (9).

Chương 794: Chuyến săn hừng đông (10).

Chương 795: Chuyến săn hừng đông (11).

Chương 796: Chuyến săn hừng đông (12).

Chương 797: Chuyến săn hừng đông (13).

Chương 798: Chuyến săn hừng đông (14).

Chương 799: Chuyến săn hừng đông (15).

Chương 800: Chuyến săn hừng đông (16).