Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [QUYỂN 1][EDIT] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [QUYỂN 1][EDIT] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Tác giả: cloudoris

Đọc Truyện

Tên gốc - 特工重生:快穿全能女神

Hán việt - Đặc công trọng sinh: Khoái xuyên toàn năng nữ thần

Tên truyện ― [EDIT] Mau Xuyên: Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Tác giả ― Nhất Lộ Phiền Hoa

Thể loại ― Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Khoa học viễn tưởng , Xuyên nhanh , Cường cường , Sảng văn , Ngược tra , Vả mặt , 1vs1 , Nữ chủ.

Tình trạng bản Trung ― Hoàn thành

Tình trạng bản edit ― On-going

CV : ๖ۣۜƙ¡ℳ ๖ۣۜ☪ɦủ ๖ۣۜßα ๖ۣۜßα (1-57)
Ngọc: 143-Hết

Edit ― Ngọc(1-57,143-hết)
Chiêu Anh Các(58-143)

Beta: Thùy Linh, Cà Rốt

Design bìa : MoahMoahMoah

Cô là ảnh hậu của giới giải trí, cũng chính là nhị tiểu thư thất lạc của Diệp gia ở Kinh Thành. Tất cả mọi người đều biết rõ đại tiểu thư Diệp gia là chủ tịch tập đoàn Phong Hải, tam thiếu gia Diệp Gia là lão đại Kinh Thành. Mà vị tiểu thư thất lạc vừa được tìm thấy của Diệp gia, thế nhưng chỉ là một bình hoa của nghành giải trí, cha không thương, mẹ không đau.

Nhưng không ai biết rằng bề ngoài là một bình hoa nhưng thực tế cô lại khiến một số đặc công quốc tế nhức đầu không thôi.

Thật không nghĩ đến, một khi sa ngã, bị người khác chơi đểu cô lại ngoài ý muốn có được một hệ thống hoàn thành nhiệm vụ hấp thu năng lượng.

Cô phải làm nhiệm vụ ở thế giới song song, chịu đủ cực khổ nhân sinh, vô luận ở thế giới nào đều phong sinh thủy khởi, lại không nghĩ rằng mình lại trêu chọc phải một đại lão thần bí.

Đợi cô hấp thu xong năng lượng trở lại hiện thực, thân phận nhị tiểu thư Diệp gia cô có thể không cần, gia tộc sản nghiệp có t

Danh sách Chap

Văn Án + Lảm nhảm

Chương 1: Đại tiểu thư phú hào (1)

Chương 2: Đại tiểu thư phú hào (2)

Chương 3: Đại tiểu thư phú hào (3)

Chương 4: Đại tiểu thư phú hào (4)

Chương 5: Đại tiểu thư phú hào (5)

Chương 6: Đại tiểu thư phú hào (6)

Chương 7: Đại tiểu thư phú hào (7)

Chương 8: Đại tiểu thư phú hào (8)

Chương 9: Đại Tiểu Thư Phú Hào (9)

Chương 10: Đại tiểu thư phú hào (10)

Chương 11: Đại tiểu thư phú hào (11)

Chương 12: Đại tiểu thư phú hào (12)

Chương 13: Đại tiểu thư phú hào (13)

Chương 14: Đại tiểu thư phú hào (14)

Chương 15: Đại tiểu thư phú hào (15)

Chương 16: Đại tiểu thư phú hào (16)

Chương 17: Đại tiểu thư phú hào (17)

Chương 18: Đại tiểu thư phú hào (Hoàn)

Chương 19: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (1)

Chương 20: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (2)

Chương 21: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (3)

Chương 22: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (4)

Chương 23: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (5)

Chương 24: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (6)

Chương 25: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (7)

Chương 26: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (8)

Chương 27: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (9)

Chương 28: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (10)

Chương 29: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (11)

Chương 30: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (12)

Chương 31: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (13)

Chương 32: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (14)

Chương 33: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (15)

Chương 34: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (16)

Chương 35: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (17)

Chương 36: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (18)

Chương 37: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (19)

Chương 38: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (20)

Chương 39: Đệ Nhất Tài Nữ Tướng Phủ (Hoàn)

Chương 40: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (1)

Chương 41: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (2)

Chương 42: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (3)

Chương 43: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (4)

Chương 44: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (5)

Chương 45: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (6)

Chương 46: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (7)

Chương 47: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (8)

Chương 48: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (9)

Chương 49: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (10)

Chương 50: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (11)

Chương 51: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (12)

Chương 52: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (13)

Chương 53: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (14)

Chương 54: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (15)

Chương 55: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (Hoàn)

Chương 56: Siêu sao ngành giải trí trở về (1)

Chương 57: Siêu sao ngành giải trí trở về (2)

Chương 58: Siêu sao ngành giải trí trở về (3)

Chương 59: Siêu sao ngành giải trí trở về (4)

Chương 60: Siêu sao ngành giải trí trở về (5)

Chương 61: Siêu sao ngành giải trí trở về (6)

Chương 62: Siêu sao ngành giải trí trở về (7)

Chương 63: Siêu sao ngành giải trí trở về (8)

Chương 64: Siêu sao ngành giải trí trở về (9)

Chương 65: Siêu sao ngành giải trí trở về (10)

Chương 66: Siêu sao ngành giải trí trở về (11)

Chương 67: Siêu sao ngành giải trí trở về (12)

Chương 68: Siêu sao ngành giải trí trở về (13)

Chương 69: Siêu sao ngành giải trí trở về (14)

Chương 70: Siêu sao ngành giải trí trở về (15)

Chương 71: Siêu sao ngành giải trí trở về (16)

Chương 72: Siêu sao ngành giải trí trở về (17)

Chương 73: Siêu sao ngành giải trí trở về (18)

Chương 74: Siêu sao ngành giải trí trở về (19)

Chương 75: Siêu sao ngành giải trí trở về (20)

Chương 76: Siêu sao ngành giải trí trở về (Hoàn)

Chương 77: Thiên kim hào môn bị ôm sai (1)

Chương 78: Thiên kim hào môn bị ôm sai (2)

Chương 79: Thiên kim hào môn bị ôm sai (3)

Chương 80: Thiên kim hào môn bị ôm sai(4)

Chương 81: Thiên kim hào môn bị ôm sai (5)

Chương 82: Thiên kim hào môn bị ôm sai (6)

Chương 83: Thiên kim hào môn bị ôm sai (7)

Chương 84: Thiên kim hào môn bị ôm sai (8)

Chương 85: Thiên kim hào môn bị ôm sai (9)

Chương 86: Thiên kim hào môn bị ôm sai (10)

Chương 87: Thiên kim hào môn bị ôm sai (11)

Chương 88: Thiên kim hào môn bị ôm sai (12)

Chương 89: Thiên kim hào môn bị ôm sai (13)

Chương 90: Thiên kim hào môn bị ôm sai (14)

Chương 91: Thiên kim hào môn bị ôm sai (15)

Chương 92: Thiên kim hào môn bị ôm sai (16)

Chương 93: Thiên kim hào môn bị ôm sai (17)

Chương 94: Thiên kim hào môn bị ôm sai (18)

Chương 95: Thiên kim hào môn bị ôm sai (19)

Chương 96: Thiên kim hào môn bị ôm sai (20)

Chương 97: Thiên kim hào môn bị ôm sai (21)

Chương 98: Thiên kim hào môn bị ôm sai (22)

Chương 99: Thiên kim hào môn bị ôm sai (23)

Chương 100: Thiên kim hào môn bị ôm sai (Hoàn)

Chương 101: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (1)

Chương 102: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (2)

Chương 103-104: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (3-4)

Chương 105: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (5)

Chương 106: ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (6)

Chương 107: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (7)

Chương 108: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (8)

Chương 109: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (9)

Chương 110: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (10)

Chương 111: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (11)

Chương 112: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (12)

Chương 113: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (13)

Chương 114: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (14)

Chương 115: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (15)

Chương 116: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (16)

Chương 117: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (17)

Chương 118: ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (Hoàn)

Chương 119: Y sư đệ nhất phản công (1)

Chương 120: Đệ nhất Y sư phản công (2)

Chương 121: Đệ nhất Y sư phản công (3)

Chương 122: Đệ nhất y sư phản công (4)

Chương 123: Đệ nhất y sư phản công ( 5 )

Chương 124: Đệ nhất y sư phản công (6)

Chương 125: Đệ nhất y sư phản công (7)

Chương 126: Đệ nhất ý sư phản công (8)

Chương 127: Đệ nhất y sư phản công (9)

Chương 128: Đệ nhất y sư phản kích (10)

Chương 129: Đệ nhất y sư phản công (11)

Chương 130: Đệ nhất y sư phản công (12)

Chương 131: Đệ nhất y sư phản kích ( 13 )

Chương 132: Đệ nhất y sư phản công (14)

Chương 133: Đệ nhất y sư phản công ( 15 )

Chương 134: Đệ nhất y sư phản kích (16)

Chương 135: Đệ nhất y sư phản công ( 17 )

Chương 136: Đệ nhất y sư phản công (18)

Chương 137: Đệ nhất y sư phản công ( 19 )

Chương 138: Đệ nhất y sư phản công ( Hoàn )

Chương 139: Thế thân tốt nhất

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

C3

C4

C5

Thông báo nhỏ