Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Quyển 1][Edit] [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Quyển 1][Edit] [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Tác giả: _Ochibi_

Đọc Truyện

🍉Tác giả: Cửu Công Chủ Lưu Bộ

🍉Edit: Ochibi

🍉Quyển 1🍉

Đây là một quyển sổ tay tỉ mỉ những kỹ năng công lược các loại nam thần.

Các thể loại mục tiêu công lược:

Băng sơn giáo thảo √

Tổng tài bá đạo√

Hắc đạo tà mị√

Vương gia ngạo kiều √

Mạt thế cường giả √

Muội khống ca ca √

Học trưởng ôn nhu√

Giải trí thiên vương √...

Mình còn non tay lắm, mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót nha~

🍉Nhắc nhở🍉
⤿Nữ chính có lúc rất vô tình
⤿Hơn nữa cũng đừng vì vài thế giới đầu mà bỏ qua những thế giới sau~

➠Đăng trên Wattpad

🚫TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP🚫

Danh sách Chap

Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần

Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1)

Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2)

Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3)

Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4)

Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5)

Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6)

Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7)

Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8)

Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9)

Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10)

Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11)

Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12)

Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13)

Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14)

Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15)

Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16)

Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17)

Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18)

Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19)

Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20)

Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21)

Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22)

Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia ( Phiên Ngoại)

Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1)

Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2)

Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3)

Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4)

Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5)

Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6)

Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7)

Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8)

Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9)

Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10)

Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11)

Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12)

Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13)

Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14)

Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15)

Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16)

Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17)

Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18)

Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19)

Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20)

Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21)

Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22)

Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23)

Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24)

Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25)

Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26)

Chương 51: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (27)

Chương 52: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (28)

Chương 53: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (29)

Chương 54: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (30)

Chương 55: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (31)

Chương 56: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (32)

Chương 57: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (33)

Chương 58: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (34)

Chương 59: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (35)

Chương 60: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (Phiên ngoại 1)

Chương 61: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (Phiên ngoại 2)

Chương 62: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (1)

Chương 63: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (2)

Chương 64: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (3)

Chương 65: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (4)

Chương 66: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (5)

Chương 67: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (6)

Chương 68: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (7)

Chương 69: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (8)

Chương 70: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (9)

Chương 71: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (10)

Chương 72: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (11)

Chương 73: Nha Đầu Nghịch Ngơm VS Băng Sơn Vương Tử (12)

Chương 74: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (13)

Chương 75: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (14)

Chương 76: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (15)

Chương 77: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (16)

Chương 78: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (17)

Chương 79: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (18)

Chương 80: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (19)

Chương 81: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (20)

Chương 82: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (21)

Chương 83: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (22)

Chương 84: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (23)

Chương 85: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (24)

Chương 86: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (25)

Chương 87: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (26)

Chương 88: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (27)

Chương 89: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (28)

Chương 90: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (29)

Chương 91: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (30)

Chương 92: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (31)

Chương 93: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (32)

Chương 94: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (33)

Chương 95: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (34)

Chương 96: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (35)

Chương 97: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (36)

Chương 98: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (37)

Chương 99: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (38)

Chương 100: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (39)

Chương 101: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (40)

Chương 102: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (41)

Chương 103: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (42)

Chương 104: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (43)

Chương 105: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (44)

Chương 106: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (45)

Chương 107: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (46)

Chương 108: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (47)

Chương 109: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (48)

Chương 110: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (49)

Chương 111: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (50)

Chương 112: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (51)

Chương 113: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (52)

Chương 114: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (Khen Thưởng)

Chương 115: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (Phiên Ngoại 1)

Chương 116: Nha Đầu Nghịch Ngợm VS Băng Sơn Vương Tử (Phiên Ngoại 2)

Chương 117: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (1)

Chương 118: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (2)

Chương 119: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (3)

Chương 120: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (4)

Chương 121: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (5)

Chương 122: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (6)

Chương 123: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (7)

Chương 124: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (8)

Chương 125: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (9)

Chương 126: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (10)

Chương 127: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (11)

Chương 128: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (12)

Chương 129: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (13)

Chương 130: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (14)

Chương 131: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (15)

Chương 132: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (16)

Chương 133: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (17)

Chương 134: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (18)

Chương 135: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (19)

Chương 136: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (20)

Chương 137: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (21)

Chương 138: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (22)

Chương 139: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (23)

Chương 140: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (24)

Chương 141: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (25)

Chương 142: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (26)

Chương 143: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (27)

Chương 144: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (28)

Chương 145: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (29)

Chương 146: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (30)

Chương 147: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (31)

Chương 148: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (32)

Chương 149: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (33)

Chương 150: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (34)

Chương 151: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (35)

Chương 152: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (36)

Chương 153: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (37)

Chương 154: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (Xong)

Chương 155: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (Phiên Ngoại)

Chương 156: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (1)

Chương 157: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (2)

Chương 158: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (3)

Chương 159: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (4)

Chương 160: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (5)

Chương 161: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (6)

Chương 162: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (7)

Chương 163: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (8)

Chương 164: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (9)

Chương 165: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (10)

Chương 166: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (11)

Chương 167: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (12)

Chương 168: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (13)

Chương 169: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (14)

Chương 170: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (15)

Chương 171: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (16)

Chương 172: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (17)

Chương 173: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (18)

Chương 174: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (19)

Chương 175: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (20)

Chương 176: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (21)

Chương 177: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (22)

Chương 178: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (23)

Chương 179: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (24)

Chương 180: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (25)

Chương 181: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (26)

Chương 182: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (27)

Chương 183: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (28)

Chương 184: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (29)

Chương 185: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (30)

Chương 186: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (31)

Chương 187: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (32)

Chương 188: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (33)

Chương 189: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (34)

Chương 190: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (35)

Chương 191: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (36)

Chương 192: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (37)

Chương 193: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (38)

Chương 194: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (39)

Chương 195: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (40)

Chương 196: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (41)

Chương 197: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (42)

Chương 198: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (43)

Chương 199: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (44)

Chương 200: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (45)