Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện (Quyển 1) Xuyên nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 1) Xuyên nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ!

Tác giả: Nhatdadiemvu

Đọc Truyện

Nữ chính có hào quang, nữ phụ có hệ thống phản kích, thế nữ quần chúng chỉ ngồi ăn dưa thôi à?

Nữ quần chúng cũng là con gái đấy nhé, vùng dậy cho một thế hệ quần chúng đòi đất diễn!

Trong các kịch bản, mẹ tác giả thiên vị con ruột, đem những lát cắt tốt đẹp phơi bày ra ánh sáng. Nhưng khi bức rèm sân khấu hạ xuống, chuyện xấu của nhân vật chính, liệu có ai thấy được?

Khuynh Diễm bị Hệ Thống ấn chọn, xuyên vào quần chúng xui xẻo, bị mẹ tác giả dí bút giết chết, hòng đem bí mật con ruột bà ta chôn xuống mồ.

Từ đây, hành trình của quần chúng bắt đầu!
-
Văn án lừa tình, xin đừng tin tưởng.

Nữ sủng nam, nữ bá đạo, nam âm nhu, không hợp đừng nhảy vào!

🚫Tam quan ngay thẳng, mời về🚫
🚫Tìm ngược tê tâm liệt phế, mời lui🚫
🚫Muốn công bằng, không có, chỉ có cong vòng🚫

Thể loại: Nguyên Sang, Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ Thống, Sảng Văn, Hài Hước...

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ
Ảnh bìa: Shop Hoa Mặc
Nguồn: https://nhatdadiemvu.wordpress.com/
wattpad.com/user/Nhatdadiemvu

Danh sách Chap

Văn Án

Lời Nói Đầu

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (1)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (2)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (3)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (4)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (5)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (6)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (7)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (8)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (9)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (10)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (11)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (12)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (13)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (14)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (15)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (16)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (17)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (18)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (19)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (20)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (21)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (22)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (23)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (24)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (25)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (26)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (27)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (28)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (29)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (30)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (31)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (32)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (33)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (34)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (35)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (36)

[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (Xong)

THÔNG BÁO