Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện (Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh

Tác giả: Halantamnhien

Đọc Truyện

Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!
Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!
Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!
Tác giả: Mặc Linh
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
Ảnh bìa: Design by Điềm Doãn
#Do not re-up#

Văn án:
Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.
Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.
Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)
Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!
Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!
Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.
# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #

Danh sách Chap

⊹⊱Chương 2201: Ngôn linh chân lý (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 2202: Ngôn linh chân lý (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 2203: Ngôn linh chân lý (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 2204: Ngôn linh chân lý (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 2205: Ngôn linh chân lý (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 2206: Ngôn linh chân lý (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 2207: Ngôn linh chân lý (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 2208: Ngôn linh chân lý (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 2209: Ngôn linh chân lý (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 2210: Ngôn linh chân lý (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 2211: Ngôn linh chân lý (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 2212: Ngôn linh chân lý (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 2213: Ngôn linh chân lý (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 2214: Ngôn linh chân lý (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 2215: Ngôn linh chân lý (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 2216: Y Kinh Thiên Hạ (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 2217: Y Kinh Thiên Hạ (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 2218: Y Kinh Thiên Hạ (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 2219: Y Kinh Thiên Hạ (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 2220: Y Kinh Thiên Hạ (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 2221: Y Kinh Thiên Hạ (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 2222: Y Kinh Thiên Hạ (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 2223: Y Kinh Thiên Hạ (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 2224: Y Kinh Thiên Hạ (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 2225: Y Kinh Thiên Hạ (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 2226: Y Kinh Thiên Hạ (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 2227: Y Kinh Thiên Hạ (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 2228: Y Kinh Thiên Hạ (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 2229: Y Kinh Thiên Hạ (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 2230: Y Kinh Thiên Hạ (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 2231: Y Kinh Thiên Hạ (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 2232: Y Kinh Thiên Hạ (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 2233: Y Kinh Thiên Hạ (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 2234: Y Kinh Thiên Hạ (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 2235: Y Kinh Thiên Hạ (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 2236: Y Kinh Thiên Hạ (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 2237: Y Kinh Thiên Hạ (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 2238: Y Kinh Thiên Hạ (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 2239: Y Kinh Thiên Hạ (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 2240: Y Kinh Thiên Hạ (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 2241: Y Kinh Thiên Hạ (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 2242: Y Kinh Thiên Hạ (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 2243: Y Kinh Thiên Hạ (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 2244: Y Kinh Thiên Hạ (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 2245: Y Kinh Thiên Hạ (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 2246: Y Kinh Thiên Hạ (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 2247: Y Kinh Thiên Hạ (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 2248: Y Kinh Thiên Hạ (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 2249: Y Kinh Thiên Hạ (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 2250: Y Kinh Thiên Hạ (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 2251: Y Kinh Thiên Hạ (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 2252: Y Kinh Thiên Hạ (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 2253: Y Kinh Thiên Hạ (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 2254: Y Kinh Thiên Hạ (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 2255: Y Kinh Thiên Hạ (40)⊰⊹

⊹⊱Chương 2256: Y Kinh Thiên Hạ (41)⊰⊹

⊹⊱Chương 2257: Y Kinh Thiên Hạ (42)⊰⊹

⊹⊱Chương 2258: Y Kinh Thiên Hạ (43)⊰⊹

⊹⊱Chương 2259: Y Kinh Thiên Hạ (44)⊰⊹

⊹⊱Chương 2260: Y Kinh Thiên Hạ (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 2261: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (47)⊰⊹

⊹⊱Chương 2262: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (48)⊰⊹

⊹⊱Chương 2263: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (49)⊰⊹

⊹⊱Chương 2264: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (50)⊰⊹

⊹⊱Chương 2265: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (51)⊰⊹

⊹⊱Chương 2266: Người yêu đặt làm (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 2267: Người yêu đặt làm (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 2268: Người yêu đặt làm (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 2269: Người yêu đặt làm (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 2270: Người yêu đặt làm (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 2271: Người yêu đặt làm (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 2272: Người yêu đặt làm (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 2273: Người yêu đặt làm (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 2274: Người yêu đặt làm (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 2275: Người yêu đặt làm (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 2276: Người yêu đặt làm (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 2277: Người yêu đặt làm (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 2278: Người yêu đặt làm (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 2279: Người yêu đặt làm (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 2280: Người yêu đặt làm (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 2281: Người yêu đặt làm (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 2282: Người yêu đặt làm (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 2283: Người yêu đặt làm (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 2284: Người yêu đặt làm (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 2285: Người yêu đặt làm (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 2286: Người yêu đặt làm (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 2287: Người yêu đặt làm (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 2288: Người yêu đặt làm (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 2289: Người yêu đặt làm (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 2290: Người yêu đặt làm (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 2291: Người yêu đặt làm (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 2292: Người yêu đặt làm (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 2293: Người yêu đặt làm (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 2294: Người yêu đặt làm (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 2295: Người yêu đặt làm (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 2296: Người yêu đặt làm (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 2297: Người yêu đặt làm (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 2298: Người yêu đặt làm (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 2299: Người yêu đặt làm (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 2300: Người yêu đặt làm (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 2301: Người yêu đặt làm (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 2302: Ngân Nguyệt Tế Ca (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 2303: Ngân Nguyệt Tế Ca (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 2304: Ngân Nguyệt Tế Ca (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 2305: Ngân Nguyệt Tế Ca (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 2306: Ngân Nguyệt Tế Ca (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 2307: Ngân Nguyệt Tế Ca (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 2308: Ngân Nguyệt Tế Ca (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 2309: Ngân Nguyệt Tế Ca (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 2310: Ngân Nguyệt Tế Ca (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 2311: Ngân Nguyệt Tế Ca (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 2312: Ngân Nguyệt Tế Ca (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 2313: Ngân Nguyệt Tế Ca (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 2314: Ngân Nguyệt Tế Ca (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 2315: Ngân Nguyệt Tế Ca (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 2316: Ngân Nguyệt Tế Ca (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 2317: Ngân Nguyệt Tế Ca (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 2318: Ngân Nguyệt Tế Ca (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 2319: Ngân Nguyệt Tế Ca (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 2320: Ngân Nguyệt Tế Ca (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 2321: Ngân Nguyệt Tế Ca (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 2322: Ngân Nguyệt Tế Ca (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 2323: Ngân Nguyệt Tế Ca (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 2324: Ngân Nguyệt Tế Ca (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 2325: Ngân Nguyệt Tế Ca (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 2336: Ngân Nguyệt Tế Ca (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 2327: Ngân Nguyệt Tế Ca (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 2328: Ngân Nguyệt Tế Ca (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 2329: Ngân Nguyệt Tế Ca (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 2330: Ngân Nguyệt Tế Ca (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 2331: Ngân Nguyệt Tế Ca (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 2332: Ngân Nguyệt Tế Ca (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 2333: Ngân Nguyệt Tế Ca (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 2334: Ngân Nguyệt Tế Ca (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 2335: Ngân Nguyệt Tế Ca (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 2336: Ngân Nguyệt Tế Ca (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 2337: Ngân Nguyệt Tế Ca (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 2338: Ngân Nguyệt Tế Ca (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 2339: Ngân Nguyệt Tế Ca (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 2340: Ngân Nguyệt Tế Ca (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 2341: Ngân Nguyệt Tế Ca (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 2342: Kim Ốc Tàng Kiều (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 2343: Kim Ốc Tàng Kiều (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 2344: Kim Ốc Tàng Kiều (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 2345: Kim Ốc Tàng Kiều (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 2346: Kim Ốc Tàng Kiều (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 2347: Kim Ốc Tàng Kiều (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 2348: Kim Ốc Tàng Kiều (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 2349: Kim Ốc Tàng Kiều (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 2350: Kim Ốc Tàng Kiều (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 2351: Kim Ốc Tàng Kiều (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 2352: Kim Ốc Tàng Kiều (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 2353: Kim Ốc Tàng Kiều (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 2354: Kim Ốc Tàng Kiều (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 2355: Kim Ốc Tàng Kiều (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 2356: Kim Ốc Tàng Kiều (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 2357: Kim Ốc Tàng Kiều (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 2358: Kim Ốc Tàng Kiều (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 2359: Kim Ốc Tàng Kiều (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 2360: Kim Ốc Tàng Kiều (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 2361: Kim Ốc Tàng Kiều (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 2362: Kim Ốc Tàng Kiều (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 2363: Kim Ốc Tàng Kiều (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 2364: Kim Ốc Tàng Kiều (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 2365: Kim Ốc Tàng Kiều (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 2366: Kim Ốc Tàng Kiều (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 2367: Kim Ốc Tàng Kiều (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 2368: Kim Ốc Tàng Kiều (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 2369: Kim Ốc Tàng Kiều (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 2370: Kim Ốc Tàng Kiều (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 2371: Kim Ốc Tàng Kiều (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 2372: Kim Ốc Tàng Kiều (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 2373: Kim Ốc Tàng Kiều (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 2374: Kim Ốc Tàng Kiều (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 2375: Kim Ốc Tàng Kiều (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 2376: Kim Ốc Tàng Kiều (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 2377: Thiên Tứ Tinh Quang (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 2378: Thiên Tứ Tinh Quang (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 2379: Thiên Tứ Tinh Quang (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 2380: Thiên Tứ Tinh Quang (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 2381: Thiên Tứ Tinh Quang (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 2382: Thiên Tứ Tinh Quang (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 2383: Thiên Tứ Tinh Quang (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 2384: Thiên Tứ Tinh Quang (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 2385: Thiên Tứ Tinh Quang (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 2386: Thiên Tứ Tinh Quang (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 2387: Thiên Tứ Tinh Quang (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 2388: Thiên Tứ Tinh Quang (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 2389: Thiên Tứ Tinh Quang (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 2390: Thiên Tứ Tinh Quang (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 2391: Thiên Tứ Tinh Quang (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 2392: Thiên Tứ Tinh Quang (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 2393: Thiên Tứ Tinh Quang (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 2394: Thiên Tứ Tinh Quang (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 2395: Thiên Tứ Tinh Quang (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 2396: Thiên Tứ Tinh Quang (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 2397: Thiên Tứ Tinh Quang (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 2398: Thiên Tứ Tinh Quang (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 2399: Thiên Tứ Tinh Quang (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 2400: Thiên Tứ Tinh Quang (24)⊰⊹