Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện (Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh

Tác giả:

Đọc Truyện

Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!
Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!
Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!
Tác giả: Mặc Linh
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
Ảnh bìa: Design by Điềm Doãn
#Do not re-up#

Văn án:
Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.
Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.
Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)
Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!
Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!
Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.
# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #

Danh sách Chap

⊹⊱Chương 1201: Hắc Ám Giáng Lâm (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1202: Hắc Ám Giáng Lâm (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1203: Hắc Ám Giáng Lâm (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1204: Hắc Ám Giáng Lâm (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1205: Hắc Ám Giáng Lâm (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1206: Hắc Ám Giáng Lâm (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1207: Hắc Ám Giáng Lâm (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1208: Hắc Ám Giáng Lâm (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1209: Hắc Ám Giáng Lâm (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1210: Hắc Ám Giáng Lâm (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1211: Hắc Ám Giáng Lâm (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1212: Hắc Ám Giáng Lâm (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1213: Hắc Ám Giáng Lâm (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1214: Hắc Ám Giáng Lâm (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 1215: Hắc Ám Giáng Lâm (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 1216: Hắc Ám Giáng Lâm (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 1217: Hắc Ám Giáng Lâm (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 1218: Hắc Ám Giáng Lâm (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 1219: Hắc Ám Giáng Lâm (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 1220: Hắc Ám Giáng Lâm (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1221: Trời Sinh Ca Vương (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1222: Trời Sinh Ca Vương (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1223: Trời Sinh Ca Vương (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1224: Trời Sinh Ca Vương (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1225: Trời Sinh Ca Vương (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1226: Trời Sinh Ca Vương (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1227: Trời Sinh Ca Vương (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1228: Trời Sinh Ca Vương (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1229: Trời Sinh Ca Vương (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1230: Trời Sinh Ca Vương (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 1231: Trời Sinh Ca Vương (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 1232: Trời Sinh Ca Vương (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 1233: Trời Sinh Ca Vương (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 1234: Trời Sinh Ca Vương (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 1235: Trời Sinh Ca Vương (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 1236: Trời Sinh Ca Vương (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 1237: Trời Sinh Ca Vương (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 1238: Trời Sinh Ca Vương (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 1239: Trời Sinh Ca Vương (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 1240: Trời Sinh Ca Vương (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 1241: Trời Sinh Ca Vương (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1242: Trời Sinh Ca Vương (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1243: Trời Sinh Ca Vương (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1244: Trời Sinh Ca Vương (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1245: Trời Sinh Ca Vương (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1246: Trời Sinh Ca Vương (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1247: Trời Sinh Ca Vương (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1248: Trời Sinh Ca Vương (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1249: Trời Sinh Ca Vương (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1250: Trời Sinh Ca Vương (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1251: Trời Sinh Ca Vương (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1252: Trời Sinh Ca Vương (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1253: Trời Sinh Ca Vương (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1254: Trời Sinh Ca Vương (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1255: Hà Thần Ở Trên (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1256: Hà Thần Ở Trên (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1257: Hà Thần Ở Trên (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1258: Hà Thần Ở Trên (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1259: Hà Thần Ở Trên (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1260: Hà Thần Ở Trên (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1261: Hà Thần Ở Trên (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1262: Hà Thần Ở Trên (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1263: Hà Thần Ở Trên (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1264: Hà Thần Ở Trên (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 1265: Hà Thần Ở Trên (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 1266: Hà Thần Ở Trên (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 1267: Hà Thần Ở Trên (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 1268: Hà Thần Ở Trên (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 1269: Hà Thần Ở Trên (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 1270: Hà Thần Ở Trên (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 1271: Hà Thần Ở Trên (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 1272: Hà Thần Ở Trên (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 1273: Hà Thần Ở Trên (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 1274: Hà Thần Ở Trên (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 1275: Hà Thần Ở Trên (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1276: Hà Thần Ở Trên (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1277: Hà Thần Ở Trên (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1278: Hà Thần Ở Trên (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1279: Hà Thần Ở Trên (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1280: Hà Thần Ở Trên (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1281: Hà Thần Ở Trên (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1282: Hà Thần Ở Trên (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1283: Hà Thần Ở Trên (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1284: Hà Thần Ở Trên (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1285: Hà Thần Ở Trên (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1286: Hà Thần Ở Trên (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1287: Hà Thần Ở Trên (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1288: Hà Thần Ở Trên (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 1289: Hà Thần Ở Trên (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 1290: Hà Thần Ở Trên (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 1291: Hà Thần Ở Trên (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 1292: Hà Thần Ở Trên (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 1293: Hà Thần Ở Trên (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 1294: Hà Thần Ở Trên (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1295: Thiên kim thật giả (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1296: Thiên kim thật giả (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1297: Thiên kim thật giả (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1298: Thiên kim thật giả (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1299: Thiên kim thật giả (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1300: Thiên kim thật giả (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1301: Thiên kim thật giả (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1302: Thiên kim thật giả (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1303: Thiên kim thật giả (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1304: Thiên kim thật giả (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 1305: Thiên kim thật giả (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 1306: Thiên kim thật giả (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 1307: Thiên kim thật giả (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 1308: Thiên kim thật giả (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 1309: Thiên kim thật giả (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 1310: Thiên kim thật giả (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 1311: Thiên kim thật giả (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 1312: Thiên kim thật giả (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 1313: Thiên kim thật giả (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 1314: Thiên kim thật giả (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 1315: Thiên kim thật giả (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1316: Thiên kim thật giả (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1317: Thiên kim thật giả (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1318: Thiên kim thật giả (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1319: Thiên kim thật giả (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1320: Thiên kim thật giả (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1321: Thiên kim thật giả (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1322: Thiên kim thật giả (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1323: Thiên kim thật giả (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1324: Thiên kim thật giả (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1325: Thiên kim thật giả (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1326: Thiên kim thật giả (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1327: Thiên kim thật giả (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1328: Thiên kim thật giả (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 1329: Thiên kim thật giả (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 1330: Thiên kim thật giả (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 1331: Thiên kim thật giả (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 1332: Thiên kim thật giả (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 1333: Thiên kim thật giả (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 1334: Thiên kim thật giả (40)⊰⊹

⊹⊱Chương 1335: Thiên kim thật giả (41)⊰⊹

⊹⊱Chương 1336: Thiên kim thật giả (42)⊰⊹

⊹⊱Chương 1337: Thiên kim thật giả (43)⊰⊹

⊹⊱Chương 1338: Thiên kim thật giả (44)⊰⊹

⊹⊱Chương 1339: Thiên kim thật giả (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1340: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1341: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1342: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1343: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1344: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1345: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1346: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1347: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1348: Người chơi Cẩm Lý (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1349: Người chơi Cẩm Lý (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1350: Người chơi Cẩm Lý (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1351: Người chơi Cẩm Lý (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1352: Người chơi Cẩm Lý (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1353: Người chơi Cẩm Lý (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1354: Người chơi Cẩm Lý (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1355: Người chơi Cẩm Lý (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1356: Người chơi Cẩm Lý (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1357: Người chơi Cẩm Lý (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 1358: Người chơi Cẩm Lý (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 1359: Người chơi Cẩm Lý (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 1360: Người chơi Cẩm Lý (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 1361: Người chơi Cẩm Lý (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 1362: Người chơi Cẩm Lý (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 1363: Người chơi Cẩm Lý (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 1364: Người chơi Cẩm Lý (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 1365: Người chơi Cẩm Lý (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 1366: Người chơi Cẩm Lý (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 1367: Người chơi Cẩm Lý (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 1368: Người chơi Cẩm Lý (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1369: Người chơi Cẩm Lý (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1370: Người chơi Cẩm Lý (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1371: Người chơi Cẩm Lý (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1372: Người chơi Cẩm Lý (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1373: Người chơi Cẩm Lý (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1374: Người chơi Cẩm Lý (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1375: Người chơi Cẩm Lý (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1376: Người chơi Cẩm Lý (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1377: Người chơi Cẩm Lý (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1378: Người chơi Cẩm Lý (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1379: Người chơi Cẩm Lý (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1380: Người chơi Cẩm Lý (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1381: Người chơi Cẩm Lý (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 1382: Người chơi Cẩm Lý (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 1383: Người chơi Cẩm Lý (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 1384: Người chơi Cẩm Lý (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 1385: Người chơi Cẩm Lý (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 1386: Người chơi Cẩm Lý (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 1387: Người chơi Cẩm Lý (40)⊰⊹

⊹⊱Chương 1388: Người chơi Cẩm Lý (41)⊰⊹

⊹⊱Chương 1389: Người chơi Cẩm Lý (42)⊰⊹

⊹⊱Chương 1390: Phiên ngoại Tần Lạc (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1391: Tướng Môn Quyền Hậu (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1392: Tướng Môn Quyền Hậu (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1393: Tướng Môn Quyền Hậu (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1394: Tướng Môn Quyền Hậu (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1395: Tướng Môn Quyền Hậu (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1396: Tướng Môn Quyền Hậu (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1397: Tướng Môn Quyền Hậu (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1398: Tướng Môn Quyền Hậu (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1399: Tướng Môn Quyền Hậu (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1400: Tướng Môn Quyền Hậu (10)⊰⊹