Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Quyển 8] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Quyển 8] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]

Tác giả: lolite2511

Đọc Truyện

# Tô Yên thần cách .....rớt. #
Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.
Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.
Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:
"Em chỉ có thể thích một người là ta."
Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:
"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."
Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:
"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."
Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!
Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:
"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."
Tô Yên nhẹ nói:
"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"

Danh sách Chap

Chương 1454.2 nam chủ hắn luôn là tự bế 38

Chương 1455: Nam chủ hắn luôn là tự bế 39

Chương 1456: Nam chủ hắn luôn là tự bế 40

Chương 1457: Nam chủ hắn luôn là tự bế 41

Chương 1458: Nam chủ hắn luôn là tự bế 42

Chương 1459: Nam chủ hắn luôn là tự bế 43

Chương 1460: Nam chủ hắn luôn là tự bế 44

Chương 1461: Nam chủ hắn luôn là tự bế 45

Chương 1462: Nam chủ hắn luôn là tự bế 46

Chương 1463: Nam chủ hắn luôn là tự bế 47

Chương 1464: Nam chủ hắn luôn là tự bế 48

Chương 1465: Nam chủ hắn luôn là tự bế 49

Chương 1466: Nam chủ hắn luôn là tự bế 50

Chương 1467: Nam chủ hắn luôn là tự bế 51

Chương 1468: Nam chủ hắn luôn là tự bế 52

Chương 1469: Nam chủ hắn luôn là tự bế 53

Chương 1470: Nam chủ hắn luôn là tự bế 54

Chương 1471: Nam chủ hắn luôn là tự bế 55

Chương 1472: nam chủ hắn luôn là tự bế 56

Chương 1473: Nam chủ hắn luôn là tự bế 57

Chương 1474: Nam chủ hắn luôn là tự bế 58

Chương 1475: Nam chủ hắn luôn là tự bế 59

Chương 1476: Nam chủ hắn luôn là tự bế (kết)

Chương 1477: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 1

Chương 1478: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 2

Chương 1479: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 3

Chương 1480: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 4

Chương 1481: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 5

Chương 1482: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 6

Chương 1483: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 7

Chương 1484: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 8

Chương 1485: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 10

Chương 1486: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 11

Chương 1487: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 12

Chương 1488: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 13

Chương 1489: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 14

Chương 1490: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 15

Chương 1491: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 16

Chương 1492: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 17

Chương 1493: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 18

Chương 1494: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 19

Chương 1495: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 20

Chương 1496: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 21

Chương 1497: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 22

Chương 1498: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 23

Chương 1499: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 24

Chương 1500: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 25

Chương 1501: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 26

Chương 1502: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 27

Chương 1503: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 28

Chương 1504: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 29

Chương 1505: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 30 + 31

Chương 1506: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 32

Chương 1507: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 33

Chương 1508: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 34

Chương 1509: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 35

Chương 1510: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 36

Chương 1511: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 37

Chương 1512: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 38

Chương 1513: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 39

Chương 1514: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 40

Chương 1515: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 41

Chương 1516: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 42

Chương 1517: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 43

Chương 1518: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 44

Chương 1519: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 45

Chương 1520: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 46

Chương 1521: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 47

Chương 1522: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 48

Chương 1523: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 49

Chương 1524: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 50

Chương 1525: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 51

Chương 1526: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 52

Chương 1527: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 53

Chương 1528: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 54

Chương 1529: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 55

Chương 1530: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 56

Chương 1531: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 57

Chương 1532: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới (Kết)

Chương 1533 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 1

Chương 1534 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 2

Chương 1535 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 3

Chương 1536 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 4

Chương 1537 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 5

Chương 1538 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 6

Chương 1539 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 7

Chương 1540 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 8

Chương 1541 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 9

Chương 1542 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 10

Chương 1543 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 11

Chương 1544 Em nói em sẽ không ghét bỏ anh 12

Chương 1545 Em nói em sẽ không ghét bỏ anh 13

Chương 1546 em nói em sẽ không ghét bỏ ta 14

Chương 1547 Em nói em sẽ không ghét bỏ anh 15

Chương 1548 Em nói em sẽ không ghét bỏ anh 16

Chương 1549 Em nói em sẽ không ghét bỏ anh 17

Chương 1550 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 18

Chương 1551 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 19

Chương 1552 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 20

Chương 1553 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 21

Chương 1554 Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 22

Chương 1555 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 23

Chương 1556 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 24

Chương 1557 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 25

Chương 1558 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 26

Chương 1559 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 27

Chương 1560 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 28

Chương 1561 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 29

Chương 1562 Em nói sẽ không ghét bỏ anh 30