Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [#REDDIT#NOSLEEP][SERIES TRUYỆN KINH DỊ CÓ THẬT] TÌM KIẾM CỨU HỘ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [#REDDIT#NOSLEEP][SERIES TRUYỆN KINH DỊ CÓ THẬT] TÌM KIẾM CỨU HỘ

Tác giả: erushinta

Đọc Truyện

Một câu chuyện có thật (?) được viết bởi "searchandrescuewoods" trên diễn đàn Reddit, bản dịch được thực hiện bới một vozer có tên "taladaica" thuộc diễn đàn Vozforums.
Nguồn: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/3iex1h/im_a_search_and_rescue_officer_for_the_us_forest/