Đọc Truyện [SATZU] INTO THE BLUE - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [SATZU] INTO THE BLUE

Tác giả:

Đọc Truyện

Đời này tương phùng đâu ai ngỡ
Mười lăm năm thoảng tựa giấc mơ
Em đến rồi đi vào một ngày mùa hạ
Để nửa hồn tôi trôi dạt nơi cuối trời

--------
Xếp hạng nổi bật nhất : #1 satzu , #1 michaeng #5 twice #38 fanfiction