Đọc Truyện senpai-kun - jimin - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

22-03-2020

senpai-kun - jimin

6,561 lượt thích / 106,450 lượt đọc
tiền bối là một cục đá biết đi.
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô Sắc

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô Sắc

Tác giả:

129,780 12,664 38

04-03-2020

Thân Phận Thật Sự  [J-HOPE x YOU]

Thân Phận Thật Sự [J-HOPE x YOU]

Tác giả:

55,345 3,590 36

13-03-2021

|Imagine|Jimin X You|H|Vampire em dám yêu không?
Giá phải trả cho kẻ phản bội (chuyển ver)
𝚖𝚢 𝚋𝚘𝚢𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 𝚒𝚜 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚘𝚘𝚗
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
imagine • myg

imagine • myg

Tác giả:

94,984 7,239 45

03-07-2021

( SUGA x YOU ) Em Đã Có Tôi

( SUGA x YOU ) Em Đã Có Tôi

Tác giả:

106,450 6,561 32

17-10-2018