Đọc Truyện [Song Tử nữ] Xuyên không làm nữ phụ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Song Tử nữ] Xuyên không làm nữ phụ

Tác giả: RisGemin

Đọc Truyện

Cô là một nhà văn mới nổi chưa bao lâu, nhưng ông trời thật không biết thương người, ngay lúc công việc đang dần tiến triển thì cô vì một lí do nào đó mà bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết do chính tay mình viết, mà còn là vai phụ nữa chứ!

Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào?