Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 🌹 Stay 🌹 [ Harry Potter & Twilight ] 🌹 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 🌹 Stay 🌹 [ Harry Potter & Twilight ] 🌹

Tác giả: _Louis_Andy_

Đọc Truyện

Tác giả: Louis Andy
Thể loại: Đam mĩ, đồng nhân văn, xuyên không, sinh tử, phép thuật, kì bí,...
Couples chính: |Edward Cullen x Harry Potter |
Couples phụ: [ Draco Malfoy x Louis Smith ]
Phối hợp diễn: Hermione Granger, Ron Weasley, Bella Smith, Isabela Swan, Alice Cullen,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Happiness can be found, even in the darkest of times, if only one remembers to turn on the light."
.......................................
NOTE: Truyện được viết trong chiều không gian khác, không có thực và được viết với mục đích thỏa mãn bản thân, không có kế hoạch hay cốt truyện, không viết định kì và phi lợi nhuận; Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của J. K. Rowling và Stephenie Meyer.