Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786

Tác giả: HunhHn786

Đọc Truyện

Tác giả: Lạc Dận

Thế loại: đam mỹ, xuyên việt, cổ trang, huyễn nhuyễn, đại thúc thụ, đa công (1×5), phụ tử, cường công, ngược, có H, HE

Số chương : 284 + 34PN

Quyển 1: Khởi đầu ( 80 chương)
Quyển 2: Phát triển ( 81 chương)
Quyển 3: Cao trào ( 67 chương)
Quyển 4: Kết cục ( 56 chương)

Nhân vật : Ly Hận Thiên x Ly Lạc, Mộc Nhai, Khâm Mặc, Vô Huyên, Văn Diệu

Cp: Lăng Đại Bảo x Thương Khung

Một thân thế không tầm thường, có một đám con không tầm thường. Bọn chúng không hiếu thuận, chỉ biết yêu thương. Đứa trước đứa sau đều kêu hắn là cha. Đêm dài yên tĩnh, bọn chúng càng thích kêu hắn là cha. Nhưng hắn lại không làm chuyện một người cha phải làm ......

Hãy xem quá trình từ một sủng vật lột xác thành một người được đám lang sủng ái...

<HunhHn786>

Danh sách Chap

Văn án

Quyển 1: 1-2

Quyển 1: 3-4

Quyển 1: 5-6

Quyển 1: 7-8

Quyển 1: 9-10

Quyển 1: 11-12

Quyển 1: 13-14

Quyển 1: 15-16

Quyển 1: 17-18

Quyển 1: 19-20

Quyển 1: 21-22

Quyển 1: 23-24

Quyển 1: 25-26

Quyển 1: 27-28

Quyển 1: 29-30

Quyển 1: 31-32

Quyển 1: 33-34

Quyển 1:35-36

Quyển 1:37-38

Quyển 1:39-40

Quyển 1:41-42

Quyển 1: 43-44

Quyển 1: 45-46

Quyển 1: 47-48

Quyển 1:49-50

Quyển 1: 51-52

Quyển 1:53-54

Quyển 1: 55-56

Quyển 1: 57-58

Quyển 1: 59-60

Quyển 1: 61-62

Quyển 1: 63-64

Quyển 1: 65-66

Quyển 1: 67-68

Quyển 1: 69-70

Quyển 1: 71-72

Quyển 1: 73-74

Quyển 1: 75-76

Quyển 1: 77-78

Quyển 1: 79-80

Quyển 2: 1-2

Quyển 2: 3-4

Quyển 2: 5-6

Quyển 2: 7-8

Quyển 2: 9-10

Quyển 2: 11-12

Quyển 2: 13-14

Quyển 2: 15-16

Quyển 2: 17-18

Quyển 2: 19-20

Quyển 2 : 21-22

Quyển 2: 23-24

Quyển 2: 25-26

Quyển 2: 27-28

Quyển 2: 29-30

Quyển 2: 31-32

Quyển 2: 33-34

Quyển 2: 35-36

Quyển 2: 37-38

Quyển 2: 39-40

Quyển 2: 41-42

Quyển 2: 43-44

Quyển 2: 45-46

Quyển 2: 47-48

Quyển 2: 49-50

Quyển 2: 51-52

Quyển 2: 53-54

Quyển 2: 55-56

Quyển 2: 57-58

Quyển 2: 59-60

Quyển 2: 61-62

Quyển 2: 63-64

Quyển 2: 65-66

Quyển 2: 67-68

Quyển 2: 69-70

Quyển 2: 71-72

Quyển 2: 73-74

Quyển 2: 75-76

Quyển 2: 77-78

Quyển 2: 79-80

Quyển 2: 81

Quyển 3: 1-2

Quyển 3: 3-4

Quyển 3: 5-6

Quyển 3: 7-8

Quyển 3: 9-10

Quyển 3: 11-12

Quyển 3: 13-14

Quyển 3: 15-16

Quyển 3: 17-18

Quyển 3: 19-20

Quyển 3: 21-22

Quyển 3: 23-24

Quyển 3: 25-26

Quyển 3: 27-28

Quyển 3: 29-30

Quyển 3: 31-32

Quyển 3: 33-34

Quyển 3: 35-36

Quyển 3: 37-38

Quyển 3: 39-40

Quyển 3: 41-42

Quyển 3: 43-44

Quyển 3: 45-46

Quyển 3: 47-48

Quyển 3: 49-50

Quyển 3: 51-52

Quyển 3: 53-54

Quyển 3: 55-56

Quyển 3: 57-58

Quyển 3: 59-60

Quyển 3: 61-62

Quyển 3: 63-64

Quyển 3: 65-66

Quyển 3: 67

Quyển 4: 1-2

Quyển 4: 3-4

Quyển 4: 5-6

Quyển 4: 7-8

Quyển 4: 9-10

Quyển 4: 11-12

Quyển 4: 13-14

Quyển 4: 15-16

Quyển 4: 17-18

Quyển 4: 19-20

Quyển 4: 21-22

Quyển 4: 23-24

Quyển 4: 25-26

Quyển 4: 27-28

Quyển 4: 29-30

Quyển 4: 31-32

Quyển 4: 33-34

Quyển 4: 35-36

Quyển 4: 37-38

Quyển 4: 39-40

Quyển 4: 41-42

Quyển 4: 43-44

Quyển 4: 45-46

Quyển 4: 47-48

Quyển 4: 49-50

Quyển 4: 51-52

Quyển 4: 53-54

Quyển 4: 55-56

PN Thương Khung và Đại Bảo : 1+2+3

PN Thương Khung và Đại Bảo : 4+5

PN Thương Khung và Đại Bảo: 6+7

PN gia đình đầm ấm: 1+2

PN gia đình đầm ấm: 3+4

PN Gia đình đầm ấm : 5+6

PN Gia đình đầm ấm: 7+8

PN gia đình đầm ấm: 9+10

PN gia đình đầm ấm: 11+12

PN gia đình đầm ấm: 13+14

PN gia đình đầm ấm: 15+16

PN gia đình đầm ấm 17+18

PN gia đình đầm ấm 19+20

PN gia đình đầm ấm 21+22

PN gia đình đầm ấm: 23+24

PN gia đình đầm ấm 25+26

PN gia đình đầm ấm cuối: Hạnh phúc mãi mãi