Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Ta Có Hệ Thống Tự Động Tu Luyện - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ta Có Hệ Thống Tự Động Tu Luyện

Tác giả: Kiyoshi_Hira

Đọc Truyện

[Tác giả: Thanh Thái Bạch]

[Thể loại: Huyền ảo,Trùng sinh]

[NỘI DUNG:

-Tu luyện thiên phú phế vật?

-Ta ngồi chơi cũng lên cảnh giới.

-Không tu luyện được công pháp?

-Cũng như trên! Ta ngồi cũng học được công pháp.]

[Truyện rất hay nha mn _ Thằg main nó hack ghê lắm. Mặc dù vô địch nhưng đảm bảo ae đọc ko chán. Do là truyện convert nên hơi khó đọc tý. Lâu r cx sẽ quen. Chương 1 = 5 tập có khi 10 tập]

[-Nguồn: Truyencv]

[-CVT: ๖ۣۜNhư๖ۣۜ Ý♥๖ۣۜVô ๖ۣۜTà ]

CẢNH GIỚI TU LUYỆN
1. Võ Đồ: Sơ - Trung - Cao
2. Võ Giả: Sơ - Trung - Cao
3. Võ Sư: Sơ - Trung - Cao
4. Võ Tướng: Sơ - Trung - Cao
5. Võ Soái = Linh cấp: Phổ thông - Tinh anh - Cực hạn - Á Thần = Á Siêu Phàm
6. Võ Thần = Siêu Phàm: Phổ thông - Tinh anh - Cực hạn - Á Võ Vương
7. Võ Vương: Nhất Nguyên --> Tứ Nguyên -> Á Hoàng
8. Võ Hoàng: Nhất Nguyên --> Tứ Nguyên -> Bán Thánh
9. Võ Thánh
10. Tiểu Thánh: Nhất Thánh Giới --> Ngũ Thánh Giới
11. Đại Thánh: Lục Thánh Giới --> Thập Thánh Giới = Chuẩn Tiên
12. Võ Tiên:
13. Chân Tiên: Nhất Môn --> Thập Nhị Môn
14. Tôn Tiên: Nhất Môn --> Thập Nhị Môn
15. Vô Thượng Tiên: Nhất Môn --> Thập Nhị Môn
16. Chuẩn Đế
17. Võ Đế
18. Loạn Thế Đại Đế: Nhất Trọng --> Cửu Trọng --> Nửa bước Kinh Thế
19. Kinh Thế Đại Đế: Nhất Trọng --> Cửu Trọng --> Nửa bước Chấn Thế
20. Chấn Thế Đại Đế: Nhất Trọng --> Cửu Trọng --> Nửa bước Hám Thế
21. Hám Thế Đại Đế: Nhất Trọng --> Cửu Trọng
22. Bán Tổ: Nhất Kiếp --> Cửu Kiếp
23. Đế Tổ: Nhất Bộ(Bước) --> Cửu Bộ(Bước) --> Sinh Tử Đế Tổ
24. Thủy Tổ: Nhất(1) Bộ(Bước) --> Cửu(9) Bộ(Bước) --> Sinh Tử Thủy Tổ
25. Thái Tổ:

Danh sách Chap

Chương 1-5

Chương 6-10

Chương 11-15

Chương 16-20

Chương 21-25

Chương 26-30

Chương 31-35

Chương 36-40

Chương 41-45

Chương 46-50

Chương 51-55

Chương 56-60

Chương 61-65

Chương 66-70

Chương 71-75

Chương 76-80

Chương 81-85

Chương 86-90

Chương 91-95

Chương 96-100

Chương 101-105

Chương 106-110

Chương 111-115

Chương 116-120

Chương 121-125

Chương 126-130

Chương 131-135

Chương 136-140

Chương 141-145

Chương 146-150

Chương 151-155

Chương 156-160

Chương 161-165

Chương 166-170

Chương 171-175

Chương 176-180

Chương 181-185

Chương 186-190

Chương 191-195

Chương 196-200

Chương 201-205

Chương 206-210

Chương 211-215

Chương 216-220

Chương 221-225

Chương 226-230

Chương 231-235

Chương 236-240

Chương 241-245

Chương 246-250

Chương 251-255

Chương 256-260

Chương 261-265

Chương 266-270

Chương 271-275

Chương 276-280

Chương 281-285

Chương 286-290

Chương 291-295

Chương 296-300

Thông Báo

Chương 301-305

Chương 306-310

Chương 311-315

Thông báo quan trọng

Chương 316-320

Chương 321-330

Chương 331 - 340

Chương 341-345

Chương 346-350

Chương 351-355

Chương 356-360

Chương 361 - 370

Chương 371 - 380

Chương 381 - 390

Chương 391 - 400

Chương 401 - 410

Chương 411 - 420

Chương 421 - 430

Chương 431 - 440

Chương 441 - 450

Chương 451 - 460

Chương 461 - 470

Chương 471 - 480

Chương 481 - 490

Chương 491 -500

Chương 501 - 510

Chương 511 - 520

Thông Báo