Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Ta là chí tôn - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ta là chí tôn

Tác giả: HuyenLe280

Đọc Truyện

Dược bất thành đan, chỉ là độc!
Người không thành Thần, chung thành tro!
Một thiếu niên như thần, mang theo Hỗn Độn Kim Liên, xông Đại lục, phá Huyền giới, chưởng khống Tinh không!
----
Ngươi có Thần Cốt chi uy? Ta có Cửu Tôn dị lực!
Phong vô tướng, Vân vô hình! Vô khổng bất nhập!

Ngươi có Bảo Đao Đồ Long? Ta lại có Thiên Ý Chi Nhận!
Đao chi bá, kiếm chi vương! Vô kiên bất tồi!

Thuận Thiên tu mệnh, Nghịch Thiên luyện khí!
Ta chấp Thiên Đạo, chưởng Thiên Ý!
Ngôn xuất pháp tùy, Sinh Tử Nhất Niệm!

Cửu Tôn Quy Nguyên! Độc Tôn Độc Bá!
Một câu nói, hủy diệt Cửu Tôn, cũng câu nói đó, tạo nên Chí Tôn vô địch!
-----
Chuyện khó khăn nhất đời người, đó là nói đạo lý với nữ nhân! - Vân Dương ai thán ~~~


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)!

Danh sách Chap

Chương 1: truyện xưa

Chương 2 : Tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao!

Chương 3: Bốn mùa giang hồ máu, bất diệt Thùy Thiên Vân

Chương 4: sinh linh bất tức, tạo hóa kim liên

Chương 5 : Thương hải tang điền

Chương 6: Thế gian dơ bẩn khi nào tận!

Chương7 : Ta có đao hạ vô tình thiên

Chương 8: Vương pháp không giết ta tới giết !

Chương 9: Sen mở một lá, Thiên Huyễn Linh Hầu

Chương 10: Thiên ý như đao

Chương11: Danh tự thật tốt

Chương 12 : Ngươi là đại phiền toái!!

Chương 13: Chuyện khó khăn nhất trong đời người

Chương 14: Dạ biến, cảnh cáo, hoàn khố

Chương 15: Đây không phải là thiểm điện miêu

Chương 16: Có dám đánh cược với ta

Chương 17: Thu lưới

Chương 18: Bẫy rập của ngươi là do ta thiết kế

Chương 19: Ta chọn cho ngươi thứ càng thích hơn

Chương 20: Lục lục ăn trộm

Chương 22 : Có tiền mọi người cùng kiếm, bố cục!!

Chương 22: Làm người không thể ngây thơ

Chương 23 : Đan Tân Ngọc Kiếm, Chấn trụ, Phản chấn!!

Chương 24: Tứ đại công tử

Chương 25: Ta cũng chưa từng thấy qua

Chương 26: Có thể bắt đầu

Chương 27: Đau lòng, rời đi, Tuần sát!!

Chương 28: Thủ hộ, màu xanh, hoàn khố, gặp mặt trên đường!!

Chương 29: Ai thèm nói đạo lý với ngươi!

Chương 30: Ngài là thần tượng của ta a!

Chương 31: Kinh ngạc, chó không tệ, khó hiểu!

Chương 32: Sâm la đình

Chương 33: Phương Mặc Phi lựa chọn, Vân Dương đau đầu

Chương 34: Một chiêu định sinh tử

Chương 35: Kinh hải, báo ân, ám sát