Đọc Truyện Ta Nguyện Hi Sinh [ ngược, cổ đại, H, Cung Đấu, Sủng,HE] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ta Nguyện Hi Sinh [ ngược, cổ đại, H, Cung Đấu, Sủng,HE]

Tác giả: HanmiRy

Đọc Truyện

~ Năm 8 tuổi...ta theo cha vào hoàng cung...gặp chàng và từ đó bắt đầu thích chàng
~ Năm 18 tuổi...ta được gả cho chàng nhưng...là tam phi
~ Ta yêu chàng....chàng lại yêu Lan Mị Phùng
~ Ta...nguyện hi sinh....