Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 『TaeKook』Tôi Hỏi Em Bao Nhiêu - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 『TaeKook』Tôi Hỏi Em Bao Nhiêu

Tác giả: ji_henk

Đọc Truyện

Bao nhiêu?
....
Giá của em!