Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Thẩm Tiên Sinh Cố Phu Nhân - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thẩm Tiên Sinh Cố Phu Nhân

Tác giả: nytran88

Đọc Truyện

Tên tác phẩm: Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Editor: Sam (p3104)

Thể loại: hiện đại

Độ dài: 58 chương + 2 ngoại truyện

Raw: Tấn Giang

Poster: Sam