Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Thần Đạo Đan Tôn - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: 00oxo00

Đọc Truyện

Tác giả: Cô Đơn Địa Phị
Cùng tác giả: [- Hoành Tảo Hoang Vũ - Kiếm Động Cửu Thiên -]
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Tình trạng: Đang ra ( Dịch )
-----o0o------
Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn nhất là "Bất Diệt Thiên Kinh" ấn ký vẫn còn nằm nguyên trong tâm thức hắn.

Từ nay về sau sóng gió cuộn trào nổi lên, Đan Đế ngày xưa bây giờ phải cùng tranh phong với vô số thiên tài trẻ tuổi, lại bắt đầu một truyền thuyết mới như để chứng minh với trời đất: Ta, là người mạnh nhất!

Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh.....
Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng : tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh
Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp,Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...

Thần Cảnh: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh
Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn

Cảnh giới Tiên Vực:Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm),Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Ti

Danh sách Chap

I ( Chương 1-50 )

II ( Chương 51-100 )

III ( Chương 101-150 )

IV ( Chương 151-200 )

V ( Chương 201-250 )

VI ( Chương 251-300 )

VII ( Chương 301-350 )

VIII ( Chương 351-400 )

IX ( Chương 401-450 )

X ( Chương 451-500 )

XI ( Chương 501-550 )

XII ( Chương 551-600 )

XIII ( Chương 601-650 )

XIV ( Chương 651-700 )

XV ( Chương 701-750 )

XVI ( Chương 751-800 )

XVII ( Chương 801-850 )

XVIII ( Chương 851-900 )

XIX ( Chương 901-950 )

XX ( Chương 951-1000 )

XXI ( Chương 1001-1050 )

XXII ( Chương 1051-1100 )

XXIII ( Chương 1101-1150 )

XXIV ( Chương 1151-1200 )

XXV ( Chương 1201-1250 )

XXVI ( Chương 1251-1300 )

XXVII ( Chương 1301-1350 )

XXVIII ( Chương 1351-1400 )

XXIX ( Chương 1401-1450 )

XXX ( Chương 1451-1500 )

XXXI ( Chương 1501-1550 )

XXXII ( Chương 1551-1600 )

XXXIII ( Chương 1601-1650 )

XXXIV ( Chương 1651-1700 )

XXXV ( Chương 1701-1750 )

XXXVI ( Chương 1751-1800 )

XXXVII ( Chương 1801-1850 )

XXXVIII ( Chương 1851-1900 )

IXL ( Chương 1901-1950 )

XL ( Chương 1951-2000 )

XLI ( Chương 2001-2050 )

XLII ( Chương 2051-2100 )

XLIII ( Chương 2101-2150 )

XLIV ( Chương 2151-2200 )

XLV ( Chương 2201-2250 )

XLVI ( Chương 2251-2300 )

XLVII ( Chương 2301-2350 )

XLVIII ( Chương 2351-2400 )

IX ( Chương 2401-2450 )

L ( Chương 2451-2500 )

LI ( Chương 2501-2550 )

LII ( Chương 2551-2600 )

LIII ( Chương 2601-2650 )

LIV ( Chương 2651-2700 )

LV ( Chương 2701-2750 )

LVI ( Chương 2751-2800 )

LVII ( Chương 2801-2850 )

LVIII ( Chương 2851-2900 )

ILX ( Chương 2901-2950 )

LX ( Chương 2951-3000 )

LXI ( Chương 3001-3050 )

LXII ( Chương 3051-3100 )

LXIII ( Chương 3101-3150 )

LXIV ( Chương 3151-3200 )

LXV ( Chương 3201-3250 )

LXVI ( Chương 3251-3300 )

LXVII ( Chương 3301-3350 )

LXVIII ( Chương 3351-3400 )

LXIX ( Chương 3401-3450 )

LXX ( Chương 3451-3500 )

LXXI ( Chương 3501-3550 )

LXXII ( Chương 3551-3600 )

LXXIII ( Chương 3601-3650 )

LXXIV ( Chương 3651-3700 )

LXXV ( Chương 3701-3750 )

LXXVI ( Chương 3751-3800 )

LXXVII ( Chương 3801-3850 )

LXXVIII ( Chương 3851-3900 )

LXXIX ( Chương 3901-3950 )

LXXX ( Chương 3951-4000 )

LXXXI ( Chương 4001-4050 )

LXXXII ( Chương 4051-4100 )

LXXXIII ( Chương 4101-4150 )

LXXXIV ( Chương 4151-4200 )

LXXXV ( Chương 4201-4250 )

LXXXVI ( Chương 4251-4300 )

LXXXVII ( Chương 4301-4350 )

LXXXVIII ( Chương 4351-4400 )

IXC ( Chương 4401-4450 )

XC ( Chương 4451-4500 )

XCI ( Chương 4501-4550 )