Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Thanh Xuân - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thanh Xuân

Tác giả: summerjang140513

Đọc Truyện

Đời người có hai thứ đừng nên bỏ lỡ:
Thứ nhất là chuyến xe cuối cùng để về nhà.
Thứ hai là người mà mình yêu thương nhất.