Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân - Tịnh Y - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân - Tịnh Y

Tác giả: Tieuyet114

Đọc Truyện

Tên truyện: Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Tác giả: Tịnh Y (Tiểu Yết)

Credit: @Tieuyet114

Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài, nữ ngốc nghếch.

Nội dung:

Vì tình yêu đối với đồ ngọt của mình, cô không do dự, liền lựa chọn công ty của anh để nộp đơn. Càng không ngờ, bản thân sẽ được chọn làm thư ký của anh. Mỗi ngày đi làm, đều bị anh đưa đồ ra dụ dỗ, cũng không nghĩ là mình đang rơi vào tay sói.

"Tổng tài đại nhân, em sao có thể kết hôn với anh được?"

"Không sao, nếu em hoàn trả được toàn bộ số tiền ứng với số bánh ngọt em đã ăn. Đề nghị vừa rồi, anh coi như chưa từng nói."

Tình trạng: Đã hoàn.

@Đây là truyện mình viết, nếu muốn đăng ở nơi khác hay chuyển ver,...báo với mình một tiếng nha. Tks all@

Danh sách Chap

Chương 1: Miếng bánh thứ nhất

Chương 2: Miếng bánh thứ hai

Chương 3: Miếng bánh thứ ba

Chương 4: Miếng bánh thứ tư

Chương 5: Miếng bánh thứ năm

Chương 6: Miếng bánh thứ sáu

Chương 7: Miếng bánh thứ bảy

Chương 8: Miếng bánh thứ tám

Chương 9: Miếng bánh thứ chín

Chương 10: Miếng bánh thứ mười

Chương 11: Miếng bánh thứ mười một

Chương 12: Miếng bánh thứ mười hai

Chương 13: Miếng bánh thứ mười ba

Chương 14: Miếng bánh thứ mười bốn

Chương 15: Miếng bánh thứ mười lăm

Chương 16: Miếng bánh thứ mười sáu

Chương 17: Miếng bánh thứ mười bảy

Chương 18: Miếng bánh thứ mười tám

Chương 19: Miếng bánh thứ mười chín

Chương 20: Miếng bánh thứ hai mươi

Chương 21: Miếng bánh thứ hai mươi mốt

Chương 22: Miếng bánh thứ hai mươi hai

Chương 23: Miếng bánh thứ hai mươi ba

Chương 24: Miếng bánh thứ hai mươi tư

Chương 25: Miếng bánh thứ hai mươi lăm

Chương 26: Miếng bánh thứ hai mươi sáu

Chương 27: Miếng bánh thứ hai mươi bảy

Chương 28: Miếng bánh thứ hai mươi tám

Chương 29: Miếng bánh thứ hai mươi chín

Chương 30: Miếng bánh thứ ba mươi

Chương 31: Miếng bánh thứ ba mươi mốt

Chương 32: Miếng bánh thứ ba mươi hai

Chương 33: Miếng bánh thứ ba mươi ba

Chương 34: Miếng bánh thứ ba mươi tư

Chương 35: Miếng bánh thứ ba mươi lăm

Chương 36: Miếng bánh thứ ba mươi sáu

Chương 37: Miếng bánh thứ ba mươi bảy

Chương 38: Miếng bánh thứ ba mươi tám

Chương 39: Miếng bánh thứ ba mươi chín

Chương 40: Miếng bánh thứ bốn mươi

Chương 41: Miếng bánh thứ bốn mươi mốt

Chương 42: Miếng bánh thứ bốn mươi hai

Chương 43: Miếng bánh thứ bốn mươi ba

Chương 44: Miếng bánh thứ bốn mươi tư

Xin ý kiến

Chương 45: Miếng bánh cuối cùng (Hoàn)

Ngoại truyện 1: Phần kem ngọt thứ nhất

Mình cuối cùng cũng vào được WATTPAD

Thông báo: