Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện The horror story of Yotsuba - Những câu truyện rùng rợn của Yotsuba - Truyen4U.Net

Đọc Truyện The horror story of Yotsuba - Những câu truyện rùng rợn của Yotsuba

Tác giả: BuiNamPhuong

Đọc Truyện

Bạn có cảm giác gì khi nghe những câu truyện rùng rợn, những lời đồn kinh dị ? Sợ hãi nhưng thích thú ?
Nếu vậy, xin hãy theo bước chân của Makoto qua những câu truyện rùng rợn của Yotsuba và khám phá những sự thật đằng sau các câu truyện kinh dị ấy . Để rồi sao đó khi nghe một lời đồn bạn sẽ phải tự hỏi liệu sẽ có câu truyện nào đằng sau nó .

Danh sách Chap

Đêm Thứ Nhất: Mika ba chân

Mika ba chân ( Chương 1 )

Mika ba chân ( Chương 2 )

Mika ba chân ( Chương ba )

Đêm Thứ Hai : Trò Chơi Trốn Tìm

Trò Chơi Trốn Tìm ( Chương 1 )

Trò chơi trốn tìm ( Chương 2 )

Trò chơi trốn tìm ( Chương 3 )

Đêm Thứ Ba: Tomashima Kanako

Tomashima Kanako ( Chương 1 )

Tomashima Kanako ( Chương 2 )

Thứ Đêm Tư: Kuchisake-Onna

Kuchisake-Onna ( Chương 1 )

Kuchisake - Onna ( Chương 2 )

Kuchisake - Onna ( Chương 3 )

Đêm Thứ Năm: Tiếng gọi từ hoa anh đào

Tiếng gọi từ hoa anh đào ( Chương 1 )

Tiếng Gọi Từ Hoa Anh Đào ( Chương 2 )

Tiếng Gọi Từ Hoa Anh Đào ( Chương 3 )

Đêm Thứ Sáu: Chiếc Hộp Dibbuk

Chiếc Hộp Dibbuk ( Chương 1 )

Chiếc Hộp Dibbuk ( Chương 2 )

Đêm Thứ Bảy: Kokkuri - San ( Mở )

Kokkuri - San ( Chương 1 )

Kokkuri - San ( Chương 2 )

Đêm Thứ Tám: Youko - San

Youko - San ( Chương 1 )

Youko - San ( Chương 2 )

Đêm Thứ Chín: Kokkuri - San ( Kết )

Kokkuri - San ( K 1)

Kokkuri - San ( K 2)

Kokkuri - San ( K 3)

Kokkuri - San ( K 4 )

Đêm Thứ Mười: Hanako - San

Hanako - San ( Chương 1 )

Hanako - San ( Chương 2 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 1 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 2 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 3 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 4 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 5 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 6 )

Đêm thứ mười một: Thợ cắt Tooryanse ( 7 )

Đêm thứ mười hai: Yuki-Onna