Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện tokusatsu | lặt vặt fic - Truyen4U.Net

Đọc Truyện tokusatsu | lặt vặt fic

Tác giả: kunspipul

Đọc Truyện

Mấy mẩu oneshot nhỏ viết về mấy cp t thích của Toku