Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [MĐTS-ĐN][Vong Tiện]『Tĩnh Thất Không Tĩnh』 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [MĐTS-ĐN][Vong Tiện]『Tĩnh Thất Không Tĩnh』

Tác giả: ChocolateRose_

Đọc Truyện

TĨNH THẤT KHÔNG TĨNH -『静室不静』- Đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư

Couple: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Tác giả: 假xingxing-nnl

Dịch: @Rosarin

Raw: 70 chương chính văn + 2 hỉ sự + 2 phiên ngoại (hoàn)

Tiến độ: lết từ từ :((

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân văn, ngọt, OOC,...❌

-- niên hạ.

-- long Kỉ ✖ xà Tiện

Link raw: http://weibointl.api.weibo.com/share/152761083.html?weibo_id=4467820928852570

__________________________

❌Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, không chuyển ver,...Cảm ơn!!!
❌Tranh của Artist: @Mikatoy2

Khởi 12/06/20 - Hoàn

非常感谢你,假xingxing-nnl❤