Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Trans][WenRene] Coffee To Go - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Trans][WenRene] Coffee To Go

Tác giả: _guardian

Đọc Truyện

Chuyện gì sẽ xảy ra giữa nàng mọt sách rụt rè và cô nàng tóc đỏ xinh đẹp.

Author: gtrtlee

Translator: guardian

Original story: https://www.asianfanfics.com/story/view/1320963/coffee-to-go-fluff-wendy-irene-redvelvet-wenrene-baejoohyun-sonseungwan

Đã có sự đồng ý từ phía tác giả, mong các bạn trước khi đem đi đâu thì nói với mình một tiếng nhe.