Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM

Tác giả: KimMeBoi

Đọc Truyện

Tác giả: MỄ BỐI

Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM

Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn.

[Đoạn trích một]

"Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ."

Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang..

"Cũng bởi có chút nguyên nhân nên mới phải ghé qua thôn."

Trần A Nam: ...

"Muội biết đỉnh Thiên Lập chứ? Ta muốn tới đó, nhưng không ngờ tiết trời lại xấu như vậy."

Trần A Nam...

"Vốn ban đầu là chúng ta có rất nhiều người, nhưng xem như bị lạc hết chỉ còn lại bốn.."

Trần A Nam : Vị đại ca này, huynh có phải nói hơi nhiều không...囧

"Muội có muốn biết sao ta lại tới Thiên Lập không?"

Trần A Nam: Không muốn![Đoạn trích hai]

"Đi liền quay về có thêm đứa nhỏ, tiểu yến tước nàng quả nhiên có thể kinh hãi nhân tâm."

"Đại nhân ngài đừng loạn ngôn. Tiểu nữ quay về là muốn cùng ngài đi phá một thứ."

"Ồ."

"Đưa ta đứa nhỏ, nàng ôm hắn suốt hội không mệt sao?"

"Ta không mệt, trả ta a Chiêu."

"Nàng không mệt, nhưng ta thấy phiền."


Mễ Bối: Hoắc Phẩm Ngôn thật sự rất vô sỉ.

[Tác giả đang nổi hứng, ngồi chỉnh lại hết hơn bảy mươi chương rồi sẽ viết tiếp hahahaha]

Danh sách Chap

Văn án

Chương một: Trùng sinh.

Chương hai: Rau mùa.

Chương ba: Đọc sách.

Chương bốn: Đi thôn.

Chương năm: Xui xẻo.

Chương sáu: Dật Lam Phong

Chương bảy: Đêm mưa gặp Phan An

Chương tám: Chuyện cái tên.

Chương chín: Về nhà.

Chương mười: Nhạn Bắc phu tử.

Chương mười một: Trần A Nam xúc động

Chương mười hai: Mười hai năm.

Chương mười ba: Khúc Thập Sơn Ca

Chương mười bốn: Cướp dâu.

Chương mười lăm: Đại trượng phu

Chương mười sáu: Vương đại ca?

Chương mười bảy: Mục Vạn

Chương mười tám: Tranh họa A Nam.

Chương mười chín: Hầu phủ.

Chương hai mươi: Có chút vô lại.

Chương hai mươi mốt: Mật thất.

Chương hai mươi hai: Phẩm Ngôn.

Chương hai mươi ba: Gặp lại Dật Biểu Cát.

Thông báo.

Chương hai mươi bốn: Dật phủ

Chương hai mươi lăm: Bị thương (thượng)

Chương hai mươi sáu: Bị thương ( hạ )

Chương hai mươi bảy: Bạc thưởng.

Chương hai mươi tám: Một sáng hai ôn thần.

Chương hai mươi chín: Trò chuyện.

Chương ba mươi: Nguyệt Ốc

Chương ba mươi mốt: Thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. ( Thượng )

Chương ba mươi hai: Thanh mai trúc mã trong truyền thuyết ( Hạ )

Chương ba mươi ba: Âm mưu bất thành ( Nhất )

Chương ba mươi bốn: Âm mưu bất thành ( Nhị )

Chương ba mươi lăm: Âm mưu bất thành ( Tam )

Chương ba mươi sáu: Âm mưu bất thành ( Tứ )

Chương ba mươi bảy: Âm mưu bất thành ( Ngũ )

Chương ba mươi tám: Tâm lý vặn vẹo.

Chương ba mươi chín: Lão phu nhân.

Chương bốn mươi: Vân thôn, tang thương

Chương bốn mươi mốt: ưu thương trong âm mưu

Chương bốn mươi hai: Tiểu trộm

Chương bốn mươi ba: Tiểu trộm bện châu chấu

Chương bốn mươi bốn: Rừng trúc diện kiến người quen ( Thượng )

Chương bốn mươi lăm: Rừng trúc diện kiến người quen ( Hạ )

Chương bốn mươi sáu: Cô nương cùng nha đầu tâm tình

Chương bốn mươi bảy: Cao tăng phán đoán.

Chương bốn mươi tám: Cao tăng không phải cao tăng

Chương bốn mươi chín: Gậy ông đập lưng ông ( nhất )

Chương năm mươi: Gậy ông đập lưng ông ( Nhị )

Chương năm mươi mốt: Gậy ông đập lưng ông ( tam )

Chương năm mươi hai: Gậy ông đập lưng ông ( tứ )

Chương năm mươi ba: Cùng đứng trên nhánh cây.

Chương năm mươi bốn: Âm mưu của tra nam ( nhất )

Chương năm mươi lăm: Âm mưu của tra nam (Nhị)

Chương năm mươi sáu: Qủa báo của tra nhân vật.

Chương năm mươi bảy.

Chương năm mươi tám. Tựa giấc mộng phù du (1)

Chương năm mươi chín: Tựa giấc mộng phù du(2)

Chương sáu mươi: Tựa giấc mộng phù du (3)

Chương sáu mươi mốt: Tựa giấc mộng phù du (4)

Chương sáu mươi hai: Tựa giấc mộng phù du (5)

Chương sáu mươi ba: Vấn đề bạc.

Chương sáu mươi bốn: Gian thương (1).

Chương sáu mươi lăm: Gian thương (2)

Chương sáu mươi sáu: Đại phú mỹ nương tử.

Chương sáu mươi bảy: Cửu cửu đáng sợ

Chương sáu mươi tám: Lệ Hoằng

Chương sáu mươi chín: Sư phụ

Vài lời thổ lộ.

Chương bảy mươi: Lệ viên.

Chương bảy mươi mốt: Nghi ngờ

Chương bảy mươi hai: Dò xét

Chương bảy mươi ba: Trần gia

Chương bảy mươi bốn: ''Đào tường''

Chương bảy mươi lăm: Bị mời vào hoàng cung

Chương bảy mươi sáu: Tây Hoàng

Chương bảy mươi bảy: Nhiếp Chính Vương.

Chương bảy mươi tám: Đỏ

Chương bảy mươi chín: Lâm Duật

Chương tám mươi: Thiên Tuế

Chương tám mươi mốt: Tuyết đầu mùa

Chương tám mươi hai: Thái Hậu

Chương tám mươi ba: Thục Niên Hoàng Hậu (1)

Chương Tám Mươi Bốn: Thục Niên Hoàng Hậu (2)

Chương tám mươi lăm: Hỏi.

Chương Tám Mươi Sáu: Bước Vào Tàn Thư Các

Chương tám mươi bảy

Chương tám mươi tám.

Chương Tám Mươi Chín: Vết thương.

Chương Chín Mươi: Trưởng tử năm xưa

Chương chín mươi mốt: Tàn bạo

Chương chín mươi hai: Nghiêng Thành (1)

Chương chín mươi ba: Nghiêng thành (2)

Chương chín mươi bốn: Tráo ai?

Chương chín mươi lăm: Trần nữ tử

Chương chín mươi sáu: Vân Tiểu Nghi tâm tư

Chương chín mươi bảy. Thích khách (1)

Chương chín mươi tám: Thích khách (2)

Chương chín mươi chín. Xuất phát

Chương Một Trăm. Nam tử muốn nàng.

Chương một trăm lẻ một. Tây Hoàng đến gặp.

Chương một trăm lẻ hai: Đừng cản ta ăn cơm

Chương một trăm lẻ ba: Ngoại ô Nghiêng Thành

Chương một trăm lẻ bốn: Trắc thành.