Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] Vết Cắn Ngọt Ngào - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] Vết Cắn Ngọt Ngào

Tác giả: Veautiful95

Đọc Truyện

Thể loại: Manhua, Romance, Shoujo, Supermatural

Quốc Gia: Trung Quốc
Tác Giả: Duệ Tư - Y Khải
Trans: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa


Yêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do. Mỹ thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cô gái dòng máu thấp hèn.
Hắn nhẹ nhàng cắn một cái, người lag vật sỡ hữu của riêng ta :))

Danh sách Chap

Mở Đầu

Chap 1a

Chap 1b

Chap 1c

Chap 1d

Chap 1e

Chap 2a

Chap 2b

Chap 2c

Phần Đặc Biệt

Chap 3a

Chap 3b

Chap 4a

Chap 4b

Chap 4c

Chap 5a

Chap 5b

Chap 5c

Chap 6a

Chap 6b

Chap 7a

Chap 7b

Chap 7c

Chap 8a

Chap 8b

Chap 8c

Chap 8d

Chap 8e

Chap 9a

Chap 9b

Chap 9c

Chap 10a

Chap 10b

Chap 11a

Chap 11b

Chap 12a

Chap 12b

Chap 13a

Chap 13b

Chap 13c

Chap 13d

Chap 14a

Chap 14b

Chap 15a

Chap 15b

Chap 16a

Chap 16b

Chap 17a

Chap 17b

Chap 17c

Chap 17d

Chap 17e

Chap 18a

Chap 18b

Chap 19a

Chap 19b

Chap 20a

Chap 20b

Chap 21a

Chap 21b

Chap 22a

Chap 22b

Chap 22c

Chap 23a

Chap 23b

Chap 23c

Chap 23d

Chap 24a

Chap 24b

Chap 24c

Chap 25a

Chap 25b

Chap 25c

Chap 25d

Chap 26a

Chap 26b

Chap 26c

Chap 27a

Chap 27b

Chap 28a

Chap 28b

Chap 29a

Chap 29b

Chap 29c

Chap 30a

Chap 30b

Chap 31a

Chap 31b

Chap 31c

Chap 32a

Chap 32b

Chap 32c

Chap 33a

Chap 33b

Chap 34a

Chap 34b

Chap 35a

Chap 35b

Chap 35c

Chap 35d

Chap 36a

Chap 36b

Chap 36c

Chap 37a

Chap 37b

Chap 37c

Chap 38a

Chap 38b

Chap 39a

Chap 39b

Chap 39c

Chap 39d

Chap 40a

Chap 40b

Chap 40c

Chap 41a

Chap 41b

Chap 41c

Chap 42a

Chap 42b

Chap 42c

Chap 43a

Chap 43b

Chap 44a

Chap 44b

Chap 44c

Chap 45a

Chap 45b

Chap 45c

Chap 46a

Chap 46b

Chap 46c

Chap 47a

Chap 47b

Chap 47c

Chap 48a

Chap 48b

Chap 48c

Chap 49a

Chap 49b

Chap 50a

Chap 50b

Chap 51

Chap 51b

Chap 51c

Chap 52a

Chap 52b

Chap 53a

Chap 53b

Chap 53c

Chap 54a

Chap 54b

Chap 54c

Chap 55a

Chap 55b

Chap 55c

Chap 55d

Chap 56a

Chap 56b

Chap 56c

Chap 57a

Chap 57b

Chap 58a

Chap 58b

Chap 59a

Chap 59b

Chap 60a

Chap 60b

Chap 61a

Chap 61b

Chap 62a

Chap 62b

Chap 63a

Chap 63b

Chap 64a

Chap 64b

Chap 64c

Chap 64d

Chap 65a

Chap 65b

Chap 65c

Chap 66a

Chap 66b

Chap 66c

Chap 67a

Chap 67b

Chap 68a

Chap 68b

Chap 68c

Chap 68d

Chap 68e

Chap 68g

Chap 69a

Chap 69b

Chap 69c

Chap 69d

Chap 70a

Chap 70b

Chap 70c

Chap 70d