Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] [ Xuyên Không ] Tướng Quân Mời Xuất Đạo - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] [ Xuyên Không ] Tướng Quân Mời Xuất Đạo

Tác giả: AnTuong2424

Đọc Truyện

Một nhóm người cổ đại trong lúc đánh nhau bị xuyên không về hiện đại? Hoàng thượng mở công ty làm phim, ép tướng quân phải xuất đạo? Tướng quân thích thái tử, lại là nữ cải nam trang. Là vị tướng quân gây cười nhất trong lịch sử...
Nguồn: Miêu Truyện