Đọc Truyện Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca

Tác giả: shadowroyal

Đọc Truyện

Bồng Lai cảnh họa tâm trời
Nhân gian họa lại một đời tình ta
___Tình Ca___