Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Tuyển tập thơ] Về tôi, về họ và những chuyện đã cũ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Tuyển tập thơ] Về tôi, về họ và những chuyện đã cũ

Tác giả: _macmart

Đọc Truyện

đôi ba dòng thơ
dăm điều đã cũ