Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện v-trans | No Words Head Empty | kookmin - Truyen4U.Net

Đọc Truyện v-trans | No Words Head Empty | kookmin

Tác giả: vanhdid

Đọc Truyện

Sau nhiều năm sống cô đơn trong thư viện bị bỏ hoang, nơi an toàn của anh đã bị một thây ma đơn độc xâm chiếm, người đã đi vào bên trong bằng cánh cửa mà Jimin vô ý quên khoá lại sau một đêm say

-> Author: @deathbyjikook on AO3

Translated to Vietnamese by vanhdid.
The translation has permitted by author.
I've put all the original links at the intro, please check it out!

🚫Vui lòng không copy/mang đi nơi khác.

Danh sách Chap