Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Vì Tớ Luôn Chậm Trễ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Vì Tớ Luôn Chậm Trễ

Tác giả: DangVTran

Đọc Truyện

Đôi lúc bị thương chẳng thể nói thành lời
Nó chỉ có thể chảy dài trong cảm xúc
Người sống vì họ, tặng họ cả thanh xuân
Họ sống vì cá nhân, chưa từng một lần biết thương cảm.