Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện |vkook| Thằng ăn xin làm vợ tổng tài - Truyen4U.Net

Đọc Truyện |vkook| Thằng ăn xin làm vợ tổng tài

Tác giả: -channjunn

Đọc Truyện

"Em yêu anh, Taehyung! Đây là lời nói chân thật từ em. Và cũng là lời nói chân thật nhất trong cuộc đời em. Em sẽ không hối hận khi yêu anh. Cả đời Jeon Jungkook này chỉ yêu anh thôi."
_________________

STORY BY: Chanh

NO VER NO EDIT🚫⚠️

🌸1