Đọc Truyện [[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn] - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

28-07-2020

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]

30,946 lượt thích / 196,992 lượt đọc
Tác giả : Teotao1306(Vịt)

Tổng số chương : 96 chương + 3 phiên ngoại

Thể loại : Ngược trước hường sau, sinh tử văn,H,bá đạo công x nhược thụ, languge

Couple : VKook, YoonMin

Văn án :

Từ nhỏ Jungkook đã sinh ra trong gia đình đã nghèo khó. Lên 18 tuổi Jungkook yêu Yoongi, Yoongi cũng yêu Jungkook, đặc biệt hai người đều nghèo khó nhưng Yoongi đỡ hơn cậu, năm Jungkook lên 23 hai người lấy nhau không được phép của hai gia đình nhưng vẫn hạnh phúc. Yoongi khi lấy Jungkook hai người đều bận việc, Yoongi xin được làm việc ở công ty còn cậu đi làm giúp việc vì trong giới thượng lưu này phải có bằng cấp mới đi làm việc được. Tuy hai người bận những vẫn yêu thương và 'ân ái' với nhau thường xuyên....
Nhưng và rồi có một ngày....cuộc hôn nhân tan vỡ

Lưu ý : xin vui lòng không chuyển ver khi chưa được sự cho phép
Có thể bạn thích?
Thời gian khi ấy

Thời gian khi ấy

Tác giả:

57 3 1

07-12-2017

Ambulance 》 Taekook/Vkook ✔

Ambulance 》 Taekook/Vkook ✔

Tác giả:

1,916,008 76,339 169

13-11-2018

Lockdown 》 Yoonmin

Lockdown 》 Yoonmin

Tác giả:

817,169 52,955 163

19-05-2020

You're Still Mine || COMPLETED

You're Still Mine || COMPLETED

Tác giả:

6,883,820 191,000 33

10-05-2018

ˢ. 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇𝐄𝐑 𖥸 𝐣𝐣𝐤 ✓
Criminal ✓

Criminal ✓

Tác giả:

5,639,148 15,211 2

25-07-2020

Royal Blood | JJK ✓

Royal Blood | JJK ✓

Tác giả:

2,331,864 104,505 56

03-06-2020

Vendido a Min Yoongi | yoonmin traducción.

Vendido a Min Yoongi | yoonmin traducción.

Tác giả:

196,992 30,946 46

07-04-2020