Đọc Truyện Vòng ba người - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

23-05-2019

Vòng ba người

45,265 lượt thích / 1,165,917 lượt đọc
Tam-giác-tình-trường-không-hẳn-là-đầu-tay-nhưng-không-dám-đối-diện
┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

Quá nhiều sự ảo tưởng lãng mạng và làm quá tình tiết __φ(..;)

Nhưng căng bản vẫn đáng yêu *mù quáng-ing ┐( ̄ヘ ̄;)┌

Thiết nghĩ mình nên đặt tên mùa mè mùa hè cho từng chương .-.

Nhưng không.
Có thể bạn thích?
A lie in church.  TO BE PUBLISHED

A lie in church. TO BE PUBLISHED

Tác giả:

23,326,360 159,893 8

12-06-2021

Bride of Alfonso

Bride of Alfonso

Tác giả:

3,959,833 164,601 31

03-08-2020

Fight For Her

Fight For Her

Tác giả:

14,099,776 684,100 83

10-03-2021

Bloody Lips | Completed

Bloody Lips | Completed

Tác giả:

8,726,480 297,316 50

18-09-2017

Seduced ➢ Kylo Ren

Seduced ➢ Kylo Ren

Tác giả:

4,578,307 130,029 58

07-04-2021

The Last She (Books 1-3, the Last She Series)

The Last She (Books 1-3, the Last She Series)

Tác giả:

12,959,583 653,853 191

14-08-2020

The First She ✓

The First She ✓

Tác giả:

6,482,503 377,422 63

30-06-2020

THE TEKULA PROJECT

THE TEKULA PROJECT

Tác giả:

1,165,917 45,265 23

16-08-2020