Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Vọng Nguyệt - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Vọng Nguyệt

Tác giả: Bachcavunhan

Đọc Truyện

Tác giả: Bạch Ca Vũ Nhân

"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"

Danh sách Chap

Hồi 1: Bỉ Ngạn 1000 ta vẫn đợi

Hồi 2: Bạch Ca Vũ Nhân

Hồi 3: Duyên !

Hồi 4: Gang tấc

Hồi 5: Bản tính thật sự

Hồi 6: Mẫu thân

Hồi 7: Chưa thể trả lời

Hồi 8: Lợi dụng

Hồi 9: Đôi mắt

Hồi 10: Đột nhập

Hồi 11: Phơi Bày

Hồi 12: Quá khứ được phơi bày

Hồi 13: Cát Nhĩ

Hồi 14: Tiến cung

Hồi 15: Thâm sâu khó lường

Hồi 16: Công chúa ?

Hồi 17 : Biễu diễn

Hồi 18 Cháy

Hồi 19 làm sao đây

Hồi 20 : Sự tình

Hồi 21: Sự Tình 2

Hồi 22: Được cứu rồi

Hồi 23: Hôn nhau rồi

Hồi 24: người cũ

Hồi 25: Đ ợi

Hồi : 26 Đăng cơ

Hồi 27: phản bội

Hồi 28: Nợ máu trả máu

Hồi 29: Minh Vương Phủ p1

Phiên Ngoại: Trắc Phi

Hồi 30: Minh Vương Phủ p2

Hồi 31: Ký ức đánh mất

Hồi 32: Hôn sự thành

Hồi 33: Tiểu Di là muội

Hồi 34: Muội hãy trở về có được không

Hồi 35: Chuẩn bị gặp lại sao ?

Hồi 36 : Nhớ hay không nhớ

Hồi 37 : ta vẫn sợ

Hồi 38: âm mưu Lạc Uẩn

Hồi 39: Gặp lại

Hồi 40: Si

Hồi 41: Mất Mặt

Hồi 42: Lạc Uẩn lại nhiều chuyện rồi

Hồi 43: Yêu

Hồi 44: Thư Hưu

Hồi 45: Ta Nguyện!

Hồi 46: Ta phải phụ Chàng

Hồi 47: Ta không yêu Chàng

Hồi 48 : Chết lòng

Hồi 49 Trở thành kẻ mạnh nhất

Hồi 50 Bí Mật

Hồi 51: Ta Sẵn lòng vì nàng

Hồi 52 Nàng chọn Hạnh phúc

Hồi 53 : Trong ngôi nhà nhỏ

Hồi 54: Phụ Thân ?

Hồi 55: Hoàng tuyền (1)

Hồi 56: Hoàng Tuyền (2)

Hồi 57: Hoàng tuyền (3)

Hồi 58: Đoàn Viên ( End)

Thông báo

Ngoại Truyện 1

Ngoại Truyện 2a

Ngoại Truyện 2b

Hồi 18: Cháy