Đọc Truyện Xin Nàng Hãy Bên Ta - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Xin Nàng Hãy Bên Ta

Tác giả: AnKhietNhi015

Đọc Truyện

Thể loại : cổ trang, ngược main chính🌸
[ Doãn Y Y_ con gái của một vị Tể tướng của triều Tần. Nàng vốn dĩ sinh ra đã khác người, người khác yếu đuối ra sao, nàng mạnh mẽ hơn họ.....

....Nàng vào cung, từ một thứ phi bé nhỏ được sủng hạnh lập thành hậu, một mẫu nghi thiên hạ sống cuộc sống nhàn rỗi....]