Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Xuyên không] Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ - Cửu Nguyệt Vi Lam - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Xuyên không] Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ - Cửu Nguyệt Vi Lam

Tác giả: Lingzyl48

Đọc Truyện

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Thể loại: Xuyên không, cung đấu , HE

Editor: Sunny Boo + cuckicoi + kan-yuki

Beta: tieudinhmao + Raindiary

Poster: miathermopoliz96

Giới thiệu

Liễu Vi Dung có thể nói là xuyên qua rất bi thống.

Trong một cuốn tiểu thuyết cung đấu mà nàng vừa mới xem xong có một nữ phụ làm vật hi sinh, nàng ta trước ngày tuyển tú bị mẹ cả hạ dược kết quả bị người khác làm hủy hết trong sạch, nữ phụ làm vật hi sinh vì quá bi phẫn, đau khổ nên tự tử. . .

Có phải quá bi kịch hay không?

Thật may ông trời giúp đỡ --- ban cho nàng một không gian tùy thân.

Vì thay đổi số mạng, thoát khỏi sự định đoạt của mẹ cả, biện pháp duy nhất chính là vào cung làm nữ nhân của Hoàng đế!

Nguyên tác trong tiểu thuyết cung đấu chính là tác giả bịa đặt !!! Vì muốn cho nữ chủ mở rộng Bàn Tay Vàng ra mà thôi!

Danh sách Chap

Chương 1: Trở thành một nữ phụ trong tiểu thuyết

Chương 2: Không gian xuất hiện

Chương 3: Nữ chính tiểu thuyết xuất hiện

Chương 4: Nhìn thấy mưu đồ của phụ thân

Chương 5: Có qua có lại mới toại lòng nhau

Chương 6: Thời gian chờ ngày tuyển tú

Chương 7: Thái giám tổng quản khiếp sợ

Chương 8: Hoàng đế quyết định

Chương 9: Hoa văn (Đồ án)

Chương 10: Liễu Tương Nhã biểu diễn

Chương 11: Nếu nói" Bỗng dưng nổi tiếng"

Chương 12: Lần đầu sắc phong

Chương 13: Chôn tuyến

Chương 14: Trở thành người thị tẩm đầu tiên

Chương 15: Thị tẩm

Chương 16: Quyết định dùng dược thiện

Chương 17: Tiền tấu

Chương 18: Cung Tần làm khó dễ

Chương 19: Ngoài ý muốn

Chương 20

Chương 21: Hoàng thượng nghe lén.

Chương 22: Chân tướng thị tẩm.

Chương 23

Chương 24: Thái hậu hỏi tội

Chương 25: Không ngờ.

Chương 26: Sốt ruột trước ngày cấm túc

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Hoàn