Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Y Sinh Thế Gia - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Y Sinh Thế Gia

Tác giả: yunyu62

Đọc Truyện

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ (có nhiều hơn 1 CP), CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

-------------------------------------------

Nguồn: https://bachhoacac.wordpress.com/2012/10/06/y-sinh-the-gia-diep-chi-linh/