Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [YANDERE] Love Death (full) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [YANDERE] Love Death (full)

Tác giả: Cherry0410

Đọc Truyện

Có nhân vật yandere nam NẶNG trong đây. Nói trước, nhân vật này NẶNG lắm nhé. Có H, SM, và vài vụ án.
Tên truyện đã đổi nhé.